Sanctiemaatregelen

De internationale gemeenschap gebruikt sancties om invloed uit te oefenen op conflicten binnen en tussen landen, zonder militair in te grijpen. Veel voorkomende sancties zijn wapenembargo's, het bevriezen van tegoeden, reisbeperkingen en handelsbeperkingen. Nederland legt deze internationale sancties vast in sanctieregelingen.

De Douane houdt toezicht op de naleving van sanctiemaatregelen bij de in- en uitvoer van goederen en diensten van en naar bepaalde landen. De Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU) van de Douane geeft vergunningen en ontheffingen af die hiermee te maken hebben.

Sancties bij uitvoer

De uitvoer van bepaalde goederen naar bepaalde landen is verboden of mag alleen met een vergunning. Denk bijvoorbeeld aan:

  • uitvoer van militaire goederen naar landen waar een oorlog woedt
  • uitvoer van goederen naar landen waar een dictatoriaal regime aan de macht is

De Douane controleert in die gevallen of de vergunning die voor de uitvoer nodig is bij de goederen zit. Als dat niet zo is, houdt de Douane de uitvoer tegen.

Sancties bij invoer

Ook bij invoer gelden sanctiemaatregelen. Hierdoor is de invoer van bepaalde goederen uit bepaalde landen verboden of mag dit alleen met een vergunning De Douane controleert in deze gevallen of de vergunning die voor de invoer nodig is bij de goederen zit. Als dat niet zo is, houdt de Douane de invoer tegen.

Geldt er een sanctie?

Wilt u weten of u te maken hebt met goederen of landen waarvoor een sanctie geldt? Kijk dan op de onderstaande websites:

Formulieren

Voor meldingen en aanvragen in verband met sanctiemaatregelen kunt u de volgende formulieren gebruiken. Lees ook hoe u de formulieren indient.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.