Cultuurgoederen (zoals kunst en antiek) invoeren en uitvoeren

Voor de uitvoer van cultuurgoederen (zoals kunst en antiek) uit de EU gelden strenge regels. Hiervoor hebt u meestal een vergunning nodig. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft deze af. De Douane controleert bij uitvoer van cultuurgoederen of u zo'n vergunning hebt. Als dat niet het geval is, wordt de uitvoer gestopt en schakelen wij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in.

Voert u cultuurgoederen in? Dan controleren wij of het cultuurgoederen zijn die mogelijk illegaal zijn uitgevoerd uit een niet EU- land.

Uitvoervergunning

Of een vergunning verplicht is, hangt af van de waarde en de ouderdom per categorie cultuurgoed. Zo geldt bijvoorbeeld voor tekeningen een waardedrempel van € 15.000 en een ouderdomsdrempel van 50 jaar. Als een tekening boven deze beide drempels uitkomt, moet u een uitvoervergunning hebben.

Soorten uitvoervergunningen

Er zijn 2 soorten vergunningen: de standaardvergunning en de specifiek open vergunning.

In de meeste gevallen vraagt u een standaardvergunning aan. Bijvoorbeeld als u een cultuurgoed definitief uitvoert in verband met verkoop. Of als u een cultuurgoed tijdelijk uitvoert voor bijvoorbeeld een tentoonstelling.

De specifiek open vergunning gebruikt u als u een bepaald cultuurgoed meerdere keren tijdelijk uitvoert uit de EU. Bijvoorbeeld als u een muziekinstrument vaker in het buitenland bespeelt. Deze vergunning is maximaal 5 jaar geldig.

Aanvraagformulieren voor een vergunning downloaden

Vragen?

Bel de DouaneTelefoon.

Zie ook

Reizigers

Voor (particuliere) reizigers, zie: Bagage

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.