Namaakgoederen

Het is verboden om nagemaakte artikelen in te (laten) voeren.

Merkhouders

Als u een intellectueel eigendomsrecht op een product hebt, mag een ander dat niet namaken, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Als u denkt dat uw intellectueel eigendomsrecht wordt of zal worden geschonden in Nederland of in een andere lidstaat van de EU, kunt u de Douane vragen om hier tegen op te treden.

Als de Douane uw verzoek goedkeurt en de Douane treft bij een controle de goederen aan die u in uw verzoek hebt beschreven, dan houdt de Douane de goederen tegen. Daarvan krijgt u vervolgens bericht zodat u de mogelijkheid hebt om vast te stellen of er echt inbreuk wordt gemaakt op uw intellectuele eigendomsrecht. Als dat zo is, kunt u een gerechtelijke procedure te beginnen.

Ook kan het gebeuren dat de Douane tijdens een controle een mogelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten vaststelt, zonder dat de merkhouder vooraf een verzoek heeft gedaan. De Douane zal in dat geval contact opnemen met de merkhouder. De merkhouder kan vervolgens stappen ondernemen om zijn rechten te beschermen.

Lees ook het 'Informatieblad Intellectueel eigendomsrecht (IE-recht)'.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling van de Douane die zich bezighoudt met inbreuk makende goederen:

Douane Groningen
Team Intellectuele Eigendomsrechten (IER)
Postbus 3070
6401 DN Heerlen
Tel.: 088 - 151 21 23 
E-mail: dutchcustoms-ipr@douane.nl

Internetaankopers

Bestelt u namaakgoederen die Nederland binnenkomen van buiten de EU? Dan nemen we deze in beslag en kunt u een boete krijgen.

Reizigers

Voor (particuliere) reizigers gelden enkele kleine vrijstellingen, zie: 'Mag ik namaakartikelen meenemen naar Nederland?'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.