Strategische goederen

Strategische goederen zijn goederen waarvan de uit-, in- of doorvoer naar bepaalde landen niet, of alleen onder bepaalde voorwaarden, is toegestaan. Redenen daarvoor zijn veiligheid en internationale afspraken. Het gaat om specifieke goederen die kunnen worden gebruikt:

  • voor militaire doeleinden
  • voor zowel burgerlijke als militaire doeleinden
  • bij de productie van massavernietigingswapens en/of overbrengingsmiddelen voor dergelijke wapens

De uit-, in- en doorvoer van strategische goederen is sterk aan regels gebonden. Uitgangspunt is dat voor de in-, uit- of doorvoer een vergunning nodig is of een meldplicht bestaat.

Douane Groningen/Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU):

  • geeft informatie over de procedure voor het aanvragen van een vergunning of het doen van de melding
  • neemt uw aanvraag in behandeling
  • geeft de vergunningen af
  • stelt rapportages op over afgegeven vergunningen

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Douane Groningen/Centrale dienst voor in- en uitvoer
Kempkensberg 12
9722 TB Groningen

Het postadres is:
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

Vragen? Bel de DouaneTelefoon.

Fax: 088 - 151 31 82

Meer informatie over de zogenoemde exportcontroleregimes en het exportcontrolebeleid vindt u op de website van het Ministerie van Economische Zaken, bij 'exportcontrole strategische goederen'. Hier vindt u ook het Handboek Strategische Goederen. In dit handboek vindt u informatie over:

  • welke goederen precies onder de exportcontroleregimes vallen
  • wat de regels en procedures zijn voor het aanvragen van exportvergunningen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.