Diergeneesmiddelen

Sommige diergeneesmiddelen mogen niet op de Nederlandse markt komen. Het gaat om:

  • diergeneesmiddelen waarvan de veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit niet vaststaat
  • diergeneesmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid van het dier
  • diergeneesmiddelen waarvan niet vaststaat dat zij werken

Daarom is invoer verboden van diergeneesmiddelen op het grondgebied van Nederland zonder vergunning verboden. Het College ter beoordeling van Geneesmiddelen verleent de vergunning.

Brengt u diergeneesmiddelen in het vrije verkeer zonder vergunning? De Douane laat dit niet toe. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bepaalt hoe een zending zonder vergunning wordt afgehandeld.  

Zijn diergeneesmiddelen bestemd voor een andere lidstaat van de EU? Dan kunt u deze vervoeren naar die lidstaat onder douaneverband. De goederen worden vervolgens ingevoerd in de lidstaat waarnaar u de goederen vervoerde.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.