Gezondheid (bij in- en uitvoer van goederen)

Welke taken heeft de Douane om te zorgen voor gezondheid van iedereen in de Europese Unie? Dat staat in dit deel van de internetsite.

Productveiligheid

Aan tal van goederen worden bij de invoer in Nederland of de EU eisen gesteld. Vooral levensmiddelen, (dier)geneesmiddelen en speelgoed moeten aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen zijn onder andere te vinden in de Warenwet en de daarop gebaseerde regelingen.

Lees verder over...

Levende dieren en producten van dieren

Voor de invoer van veterinaire producten van buiten de EU gelden strenge eisen (levende dieren, vlees en vleesproducten, eieren, vis en visproducten, melk en melkproducten) Deze eisen hebben te maken met de gezondheid en het welzijn mens en dier.

Lees verder over...

Planten, bloemen, groenten en fruit

Voor de invoer van fytosanitaire producten gelden strenge eisen. (planten en delen van planten, wortelknollen en bloembollen, snijbloemen, bepaalde soorten groenten en fruit.) De eisen aan deze producten hebben te maken met de bescherming van planten en plantaardige producten tegen schadelijke organismen.

Lees verder over...

Beschermde dier- en plantensoorten (voor zakelijke aangevers)

Veel zeldzame dier- en plantensoorten zijn uitgestorven door intensieve commerciƫle handel in deze dieren en planten. Nog meer zeldzame dier- en plantensoorten zullen uitsterven als deze handel niet wordt bestreden. Wereldwijd is er het voornemen om de handel in beschermde diersoorten en beschermde plantensoorten via wet- en regelgeving aan te pakken.

Lees verder over...

Diervoedercontrole

Voor de invoer van diervoeders uit landen van buiten de EU gelden strenge eisen. (veevoedermiddelen in bulk, zoals granen en tapioca, toevoegingsmiddelen aan diervoeders, zoals antibiotica en smaakstoffen.) Deze eisen hebben te maken met de bescherming van de gezondheid mens en dier.

Lees verder over...

Diergeneesmiddelen

Sommige diergeneesmiddelen mogen niet op de Nederlandse markt komen. Daarom is invoer van diergeneesmiddelen op het grondgebied van Nederland zonder vergunning verboden.

Lees verder over...

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.