Productveiligheid

De Europese Commissie heeft voor controle van goederen op productveiligheid guidelines ontwikkeld.

De controles richten zich op producteisen die een hoog beschermingsniveau bieden voor algemene belangen, voorbeelden:

 • gezondheid en veiligheid in het algemeen
 • gezondheid en veiligheid op het werk
 • consumentenbescherming
 • milieubescherming
 • beveiliging

De Douane heeft een signalerende taak. Vermoedt de Douane onregelmatigheden? Dan geven we dat door aan de organisatie die het toezicht op de producteisen uitvoert.

Het (fysieke) toezicht op de producteisen wordt in Nederland uitgevoerd door:

 • het Agentschap Telecom (AT)
 • de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT)
 • de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)
 • de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
 • Verispect

In andere lidstaten van de Europese Unie kan de douane van die andere lidstaat de controle uitvoeren. Maar de controle kan ook worden uitgevoerd door een andere aangewezen organisatie in die lidstaat.

De Europese Unie (EU) heeft Productveiligheid geregeld in Verordening (EG) Nr. 765/2008.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.