Veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM) - algemeen

De Douane houdt toezicht op de invoer, de uitvoer en het vervoer van goederen. Daarbij controleert de Douane ook het naleven van regels op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (afgekort als VGEM).

VGEM - taken en bevoegdheden Douane

Bij alle handelingen die de Douane doet, controleert de Douane ook of de goederenbeweging voldoet aan eisen van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (afgekort als VGEM). In dit onderwerp leest u een overzicht van de taken die de Douane uitvoert.

Lees verder over...

Overzicht VGEM-taken Douane en ministeries

In dit overzicht ziet u welke ministeries verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgeving waarin de Douane een taak heeft en welke goederen, goederenbewegingen of gebeurtenissen de Douane daarbij controleert.

Lees verder over...

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.