DVA - Wat verandert er voor u?

Met de nieuwe Douane Vervoer Applicatie (DVA) verandert een deel van het aangifteproces. Hieronder leest u wat er verandert.

Nieuwe opzet van de aangifte

In DVA verandert de opzet van de aangifte. Nu bestaat een aangifte voor douanevervoer uit 2 lagen (aangifte en artikelniveau). Op artikelniveau kent DVA extra lagen. De gevraagde informatie is daarmee gedetailleerder en wordt uitgesplitst in 3 lagen (consignment, house consignment en consignment item).

In DVA blijft er sprake van verplichte en optionele velden. Nieuw is dat het invullen van de 6-cijferige HS-code voortaan verplicht is.

De voorafaangifte wordt Europa-breed ingevoerd. Voor u verandert er niets, het betekent alleen dat er binnen het systeem andere berichten worden uitgewisseld. Van het aanbrengbericht bij vertrek (presentation notification) verandert alleen de benaming (IE080 wordt IE170).

Nieuwe kantoorrol 'kantoor van incident'

Als tijdens het transport bijvoorbeeld een verzegeling verbroken raakt of een lading moet worden overgeladen, meldt u dit incident bij het dichtstbijzijnde douanekantoor, het 'kantoor van incident'. Dat kan een ander kantoor zijn dan het 'kantoor van bestemming'.

Nieuw is dat de Douane incidenten registreert in het digitale systeem. Als aangever (de houder van de regeling) krijgt u het nieuwe bericht 'Doorgezonden kennisgeving incident' (IE182). Dit is nieuw omdat de kantoorrol 'kantoor van incident' is toegevoegd aan het aangiftesysteem.

Een geplande overlading van een container (bijvoorbeeld van vrachtwagen naar binnenvaartschip), valt niet onder incidenten maar onder het reguliere proces. Het vermelden van het kenteken van het andere vaar- of voertuig naast het containernummer is in het DVA niet meer verplicht.

Nieuwe kantoorrol 'kantoor van uitgang bij vervoer'

Na de uitvoeraangifte doet u een aangifte vervoer. De uitvoer wordt bevestigd en het transport start of vervolgt onder de regeling douanevervoer. Op de achtergrond worden de berichten uitgewisseld met AES om te controleren of beide aangiftes identiek zijn. Daarom is het belangrijk dat u de gegevens zorgvuldig invult in de aangifte douanevervoer.

Door deze koppeling met AES ontstaat nog een nieuwe kantoorrol: 'kantoor van uitgang bij vervoer'. Eigenlijk een 'fictief' kantoor van uitgang. Dit is een naam om deze (automatische) handeling in het aangifteproces te benoemen.

Daarbij sturen wij de volgende berichten:

  • Is de aangifte gekoppeld met AES en worden er wijzigingen in de aangifte gedaan? Dan krijgt u het bericht 'Kennisgeving voor wijziging aangifte' (IE022).
  • Wordt een aangifte afgekeurd op het kantoor van vertrek op basis van een functionele fout (geen technische fout)? Dan ontvangt u een afkeuringsbericht (IE056, voorheen een IE016).
  • Wordt een aangifte afgekeurd op het kantoor van bestemming op basis van een functionele fout? Dan krijgt u het bericht 'Afgewezen door kantoor van bestemming' (IE057, voorheen IE008 of IE058).
  • Wil de Douane de zending op het kantoor van vertrek controleren? Dan krijgt u het bericht 'Kennisgeving controle' IE060 (is ongewijzigd).
  • Wil de Douane de zending op het kantoor van bestemming controleren? Dan krijgt u het bericht 'Kennisgeving controle van kantoor van bestemming-TG' (IE061). Dit bericht is nieuw en geldt alleen voor Toegelaten Geadresseerden.

Overige veranderingen:

  • Het TAD (vervoersdocument) is straks niet meer verplicht, wel is de lay-out aangepast aan het nieuwe systeem.
  • De afkorting MRN staat in DVA voor master referentienummer.

Webinar voor aangevers op 3 april 2024

Op 3 april 2024 lichten wij de veranderingen toe in een webinar voor aangevers.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.