Toeslagenservicepunten en toeslagendienstverleners: voorwaarden

Bent u een toeslagenservicepunt, zoals een gemeente of sociaal raadsman? Of een toeslagendienstverlener, bijvoorbeeld een verhuurder of een kinderopvangorganisatie?

U moet aan deze voorwaarden voldoen:

  • Uw organisatie heeft een sociaal-maatschappelijke functie.
  • Uw organisatie verleent haar diensten aan de klant gratis. Uw organisatie brengt de klant aan wie zij de dienst verleent, geen kosten in rekening. Uw organisatie heeft dus geen direct commercieel belang bij het uitvoeren van dienstverlenende taken voor toeslagen.
  • Uw organisatie heeft vanuit het primaire proces direct met de doelgroep te maken. De dienstverlening wordt als extra service aangeboden.
  • Uw organisatie heeft een dienstverlenend karakter met een permanent ingerichte informatiebalie.
  • Uw organisatie heeft ervaring op het gebied van dienstverlening aan de doelgroep voor huur, zorg of kinderopvang.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.