Uw klanten hulp bieden met toeslagen - zo werkt dat

Verhuurders, kinderopvangorganisaties, gemeenten en sociaal raadslieden kunnen hun klanten helpen met toeslagen. Zij kunnen zich aanmelden als toeslagendienstverlener of toeslagenservicepunt. Op deze website staat daar meer over.

Toeslagenservicepunten, toeslagendienstverleners en fiscaal intermediairs

Als toeslagenservicepunt, toeslagendienstverlener of fiscaal intermediair helpt u uw klanten met hun toeslag. U vraagt de toeslag bijvoorbeeld aan, of geeft gewijzigde gegevens door.

Lees verder over...

Kinderopvangtoeslag: uitbetalen aan de kinderopvang

Kinderopvangtoeslag kunnen we op verzoek van uw klant rechtstreeks uitbetalen aan de kinderopvang.

Lees verder over...

Huurtoeslag: aanwijzen onzelfstandige woonruimte

Bent u een woningcoöperatie, zorginstelling, of vereniging of stichting van ouders? Lees hoe u een onzelfstandige woonruimte kunt laten aanwijzen voor de huurtoeslag.

Lees verder over...

Communicatie over toeslagen verloopt via uw klant

Wij communiceren altijd rechtstreeks met uw klant. Dat is de aanvrager van de toeslag, ook al hebt u de toeslag voor hem aangevraagd.

Lees verder over...

Mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik van toeslagen melden

Denkt u dat iemand mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik van toeslagen maakt ? Of bent u hier zélf slachtoffer van? Meld dit dan bij ons.

Lees verder over...

Geldende wetgeving en regels over toeslagen

Voor de uitvoering van de toeslagregelingen gelden wetten en regels.

Lees verder over...

Ik ben toeslagenhulpverlener - kan ik contact met jullie opnemen?

Hebt u een vraag? We helpen u verder op weg.

Lees verder over...

Kennisnetwerk

Op de website van Kennisnetwerk kunnen de mensen die klanten helpen zélf leren, oefenen en testen. Op het forum kunnen ze vragen stellen en kennis uitwisselen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.