Erfbelasting

Als iemand overlijdt, gaat zijn erfenis naar de erfgenamen. Zij krijgen dan te maken met erfbelasting. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die een overledene achterlaat. Bijvoorbeeld een geldbedrag of een kostbaar voorwerp.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.