DigiD aanvragen als u buiten Nederland woont

Woont u buiten Nederland, maar hebt u de Nederlandse nationaliteit, of de nationaliteit van een ander EER-land? Dan kunt u een DigiD aanvragen als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • U hebt een geldig paspoort of identiteitsbewijs.
  • U hebt een burgerservicenummer.
  • U hebt een mobiele telefoon.
  • U hebt een e-mailadres.

Een uitgebreide toelichting op de voorwaarden vindt u op de website van DigiD. Daar leest u ook hoe u een aanvraag doet en hoe uw aanvraag verder verloopt.

U hebt een fiscale partner

Hebt u een fiscale partner? Dan kunt u samen aangifte doen als uw fiscale partner ook een DigiD heeft. Uw fiscale partner die de Nederlandse nationaliteit heeft en voldoet aan de voorwaarden, kan ook alleen een DigiD aanvragen.

U hebt een toeslagpartner

Krijgt u een toeslag? En hebt u een toeslagpartner? Dan hebt u beiden een DigiD nodig als u uw toeslagen digitaal wilt wijzigen.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.