DigiD aanvragen als u buiten Nederland woont

Woont u buiten Nederland, maar hebt u de Nederlandse nationaliteit, of de nationaliteit van een ander EER-land? Dan kunt u een DigiD aanvragen als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • U hebt een geldig paspoort of identiteitsbewijs.
  • U hebt een burgerservicenummer.
  • U hebt een mobiele telefoon.
  • U hebt een e-mailadres.

Een uitgebreide toelichting op de voorwaarden vindt u op de website van DigiD. Daar leest u ook hoe u een aanvraag doet en hoe uw aanvraag verder verloopt.

U hebt een fiscale partner

Hebt u een fiscale partner? Dan kunt u samen aangifte doen als uw fiscale partner ook een DigiD heeft. Uw fiscale partner kan ook alleen een DigiD aanvragen als hij de Nederlandse nationaliteit heeft en voldoet aan de voorwaarden.

U hebt een toeslagpartner

Krijgt u een toeslag? En hebt u een toeslagpartner? Dan hebt u beiden een DigiD nodig als u uw toeslagen digitaal wilt wijzigen.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.