U gaat met een (bestel)auto van uw werkgever naar uw werk

Bent u in loondienst? En hebt u een (bestel)auto van uw werkgever die u ook privé gebruikt? Dan geldt de regeling 'Privégebruik auto van de werkgever'. Dat betekent dat uw werkgever een bedrag bij uw loon moet tellen, omdat u voordeel hebt van dit privégebruik. Dat bedrag is de zogenoemde bijtelling. Over deze bijtelling houdt uw werkgever loonbelasting/premie volksverzekeringen en eventueel bijdrage Zvw in. Uw nettoloon wordt dus lager.

Hoe hoog de bijtelling is, leest u bij: Ik ben werknemer en rij privé in een auto van de zaak - wat is mijn bijtelling?

Geen bijtelling als u niet meer dan 500 privékilometers rijdt

Weet u of verwacht u dat u met de (bestel)auto van uw werkgever niet meer dan 500 privékilometers rijdt in een kalenderjaar? Dan hoeft uw werkgever niets bij uw loon te tellen. U kunt dan een 'Verklaring geen privégebruik auto' aanvragen. Als u uw werkgever een kopie geeft, telt hij niet bij voor het privégebruik van de auto. Lees hoe u een 'Verklaring geen privégebruik auto' aanvraagt.

Niet zonder meer uitgaan van niet meer dan 500 privékilometers

Het aantal gereden privékilometers mag in een kalenderjaar niet meer zijn dan 500. Dat betekent dat de privékilometers in een aantal situaties moeten worden omgerekend naar een kalenderjaar. Lees hoe u berekent of u in een kalenderjaar niet meer dan 500 privékilometers rijdt.

Overtuigend bewijs nodig voor aantal gereden (privé)kilometers

Het aantal gereden (privé)kilometers kunt u bijvoorbeeld aantonen met een rittenregistratie. Kunt u niet aantonen hoeveel privékilometers u hebt gereden? Dan gaan wij ervan uit dat u meer dan 500 kilometer privé hebt gereden. U krijgt dan een naheffing voor de periode in het kalenderjaar waarin u over de auto beschikte en uw werkgever niet bijtelde. 

Meer dan 500 privékilometers? Verklaring direct intrekken

Uw werkgever telt dan de rest van het jaar bij voor het voordeel van het privégebruik. Daarnaast krijgt u een naheffing voor de periode in het kalenderjaar waarin u over de auto beschikte en uw werkgever niet bijtelde.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.