Verklaring geen privégebruik auto: aanvragen, kenteken opgeven en intrekken

Bent u in loondienst en kunt u aantonen dat u per kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt in de auto van de zaak? Bijvoorbeeld met een sluitende rittenregistratie? Dan telt uw werkgever niets bij uw loon voor het voordeel van het privégebruik. U hebt dan geen bijtelling. U betaalt dus ook geen belasting over het voordeel van het privégebruik. U kunt in dit geval een 'Verklaring geen privégebruik auto' aanvragen.

Let op!

De 'Verklaring geen privégebruik auto' is alleen bedoeld voor werknemers met een auto van de zaak en niet voor ondernemers met een eenmanszaak en mensen met inkomsten uit overig werk.

Lees in welke situaties u de verklaring kunt aanvragen, wanneer u een (nieuw) kenteken opgeeft en hoe u dat doet. Lees ook bij welke veranderingen in uw situatie u de verklaring moet intrekken en hoe u dat doet.

Kies uw situatie

 • Verklaring aanvragen

  Alleen werknemers kunnen de verklaring aanvragen, uw werkgever kan dat niet voor uw doen.

  Let op!

  • Het aantal gereden privékilometers mag in een kalenderjaar niet meer zijn dan 500. Dat betekent dat u in een aantal situaties minder dan 500 kilometer privé mag rijden. Lees hoe u berekent of u in een kalenderjaar niet meer dan 500 privékilometers rijdt.
  • Wisselt u van werkgever? Dan tellen de privékilometers die u bij de vorige werkgever hebt gereden met de auto van de zaak niet mee bij het vaststellen van de grens van 500 kilometer bij uw nieuwe werkgever.

  Hebt u een DigiD of een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS)? Dan vraagt u de verklaring aan met het online formulier in Mijn Belastingdienst.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

  Hebt u geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan.

  DigiD aanvragen

  Of bestel het papieren formulier via de BelastingTelefoon.

  Hebt u al een verklaring? Dan hoeft u niet elk jaar een nieuwe aan te vragen

  De verklaring is namelijk geldig voor onbepaalde tijd.

  Vraag ook geen verklaring aan als u een (nieuw) kenteken wilt opgeven

  Hoe u een (nieuw) kenteken opgeeft, leest u hieronder bij '(Nieuw) kenteken opgeven'. De verklaring blijft geldig voor het nieuwe kenteken.

  En ook in deze situaties vraagt u geen verklaring aan

  • U rijdt in een auto waarvoor een (collectieve) afspraak voor het privégebruik geldt. Vraag uw werkgever of dit het geval is.
  • U rijdt in een bestelauto waarvoor uw werkgever eindheffing toepast omdat de bestelauto doorlopend afwisselend gebruikt wordt. Vraag uw werkgever of dit het geval is.
  • Uw werkgever heeft u verboden privé te rijden met de bestelauto. Dit verbod is schriftelijk vastgelegd.
  • U rijdt in een bestelauto die u buiten werktijd niet kunt gebruiken.
  • U rijdt in een bestelauto die (bijna) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. Dit is het geval als de auto bijvoorbeeld alleen een bestuurdersstoel heeft en de bevestigingspunten van de passagiersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast.
  • U rijdt in een bestelauto waarvoor u een 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' hebt.
  • U werkt in de autoverhuur en u hebt met uw werkgever een overeenkomst voor 'hikers' afgesloten.

  Wanneer krijgt u bericht van ons?

  Vraagt u de verklaring online aan via Mijn Belastingdienst? Dan krijgt u de verklaring binnen 2 weken toegestuurd. Gebruikt u het papieren formulier? Dan duurt dat maximaal 8 weken.

  Geef een kopie van de verklaring aan uw werkgever. Die laat vanaf dat moment de bijtelling achterwege. Maar niet met terugwerkende kracht over loontijdvakken waarover u het loon al hebt gekregen.

 • (Nieuw) kenteken opgeven

  Hebt u te maken met 1 van de volgende veranderingen?

  • U hebt een andere auto van de zaak en u wilt het nieuwe kenteken opgeven.
  • U wilt het kenteken van uw auto van de zaak opgeven. U wist dit kenteken nog niet toen u de 'Verklaring geen privégebruik auto' aanvroeg.

  Dan geeft u het kenteken door met het online formulier in Mijn Belastingdienst. U logt daar in met een DigiD of een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS).

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

  Hebt u geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan.

  DigiD aanvragen

  Of bestel het papieren formulier via de BelastingTelefoon.

  Wanneer krijgt u bericht van ons?

  Geeft u het kenteken online door via Mijn Belastingdienst? Dan krijgt u binnen 2 weken bericht dat we het kenteken hebben geregistreerd. Gebruikt u het papieren formulier? Dan duurt dat maximaal 8 weken. Laat u uw werkgever weten dat u het kenteken aan ons hebt doorgegeven.

 • Verklaring intrekken

  Hebt u te maken met 1 van de volgende veranderingen in uw situatie? Trek dan uw 'Verklaring geen privégebruik auto' in.

  • U gaat in een kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé rijden met een auto van de zaak. Hebt u al meer dan 500 kilometer privé gereden? En wilt u de verklaring om die reden intrekken? Dan kunt u een naheffingsaanslag krijgen. Lees hierover meer bij: 'Hebt u meer dan 500 kilometer privé gereden?'
  • U hebt geen auto van de zaak meer.
  • U krijgt een bestelauto die u buiten werktijd niet kunt gebruiken.
  • U krijgt een bestelauto waarmee u niet privé mag rijden. Dit verbod is schriftelijk vastgelegd.
  • U krijgt een bestelauto waarvoor uw werkgever de eindheffing toepast. Vraag uw werkgever of dit het geval is.
  • U krijgt een bestelauto die (bijna) uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer. Dit is het geval als de auto bijvoorbeeld alleen een bestuurdersstoel heeft en de bevestigingspunten van de passagiersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast.
  • U krijgt een bestelauto waarvoor u een 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' hebt.
  • U krijgt een auto waarvoor een (collectieve) afspraak voor het privégebruik geldt. Vraag uw werkgever of dit het geval is.

  Hebt u een DigiD of een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS)? Dan trekt u de verklaring in met het online formulier in Mijn Belastingdienst.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

  Hebt u geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan.

  DigiD aanvragen

  Of bestel het papieren formulier via de BelastingTelefoon.

  Hebt u meer dan 500 kilometer privé gereden?

  En geeft u aan ons door dat wij de verklaring daarom in moeten trekken? Voor de periode in het kalenderjaar waarin uw werkgever nog niet bijtelde, maar u wel de auto had, krijgt u:

  • een naheffingsaanslag voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen
  • een naheffingsaanslag voor de premies werknemersverzekeringen
  • eventueel een naheffingsaanslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • eventueel een rekening voor belastingrente die u moet betalen

  Geeft u niet zelf aan ons door dat de verklaring moet worden ingetrokken, en stellen wij achteraf vast dat u meer dan 500 kilometer hebt gereden? Dan krijgt u ook nog een boete.

  Wanneer krijgt u bericht van ons?

  Als u aan ons doorgeeft dat de verklaring moet worden ingetrokken, dan trekken wij die voor u in. Geeft u de intrekking online door? Dan krijgt u binnen 2 weken bericht van ons. Gebruikt u het papieren formulier? Dan duurt dat maximaal 8 weken.

  Meestal zal het bericht zijn dat wij de verklaring hebben ingetrokken. Maar bent u meer dan 500 privékilometers gaan rijden? Dan krijgt u binnen 2 of 8 weken een verzoek om meer informatie. Die informatie hebben wij nodig voor het vaststellen van de naheffingsaanslag. Het duurt dan langer voor u de intrekking krijgt.

  Informeer uw werkgever

  Laat uw werkgever zo snel mogelijk weten dat u ons hebt gevraagd de verklaring in te trekken. Dan kan uw werkgever er voor de komende loontijdvakken direct rekening mee houden. Wij informeren uw werkgever ook over de intrekking van de verklaring en wat hiervan de gevolgen zijn.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen? Belt u dan de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. Wij helpen u graag verder.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.