Reiskosten openbaar vervoer

Reist u met het openbaar vervoer tussen uw woning en uw werk? Dan hebt u mogelijk recht op reisaftrek. Onder bepaalde voorwaarden mag u dan een vast bedrag aftrekken van uw inkomen. U mag niet de werkelijk gemaakte kosten aftrekken.

Als u van uw werkgever een vergoeding ontvangt voor de reiskosten die u maakt door met het openbaar vervoer te reizen, moet u de vergoeding van dit vaste bedrag aftrekken.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.