Woo-verzoek doen bij Dienst Toeslagen (Wet open overheid)

Iedereen mag ons vragen om informatie openbaar te maken over ons beleid. De informatie moet gaan over het beleid van Dienst Toeslagen, of over de voorbereiding en de uitvoering ervan. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo).

Wat is de Wet open overheid (Woo)?

De Woo is bedoeld om overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, goed te archiveren en gemakkelijk te delen is en dat iedereen erbij kan. De Woo volgt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) op.

Eisen Woo-verzoek

Een Woo-verzoek doet u eenvoudig door ons een e-mail of brief te sturen. Uw verzoek moet voldoen aan de volgende eisen:

  • In het Woo-verzoek schrijft u zo precies mogelijk op waarover u informatie vraagt.
  • Het verzoek moet gaan om informatie die in (digitale) documenten staat.
  • Het verzoek moet gaan om informatie die Toeslagen heeft.

Contactpersoon Woo helpt u met informatie vinden

De contactpersoon Woo helpt u de informatie te vinden. Soms wordt u doorverwezen naar iemand anders. Als de informatie al openbaar is, dan krijgt u de informatie meteen. Is de informatie die u zoekt, nog niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek doen. Ook daar kan de contactpersoon u mee helpen.

U kunt uw vragen over de Woo mailen naar ContactpersoonWootsl@Minfin.nl.

Waar stuurt u uw Woo-verzoek naartoe?

Als de informatie die u zoekt nog niet openbaar is, dan kunt u een Woo-verzoek doen. U kunt uw verzoek mailen naar Toeslagen.WOO@toeslagen.nl.

Ook kunt u een brief sturen naar:

Dienst Toeslagen
Postbus 2092
3500 GB  UTRECHT

Zorg dat wij u kunnen bereiken

Soms hebben wij meer informatie nodig over uw Woo-verzoek. Het is dus belangrijk dat wij u kunnen bereiken. Daarom hebben wij uw telefoonnummer en uw e-mailadres nodig.

Wanneer hoort u iets van ons?

Wij handelen uw Woo-verzoek binnen maximaal 4 weken af. Soms hebben we meer tijd nodig en verlengen wij de afhandeling met 2 weken.

Hebben wij u om meer informatie gevraagd? Dan zetten we de behandeling even stop totdat wij de extra informatie hebben ontvangen.

Een Woo-medewerker van het Woo-team Toeslagen houdt u op de hoogte van de voortgang.

Openbaar voor iedereen

Is informatie met een Woo-besluit openbaar gemaakt? Dan is die informatie daarna toegankelijk voor iedereen. We maken toegekende Woo-besluiten anoniem en we zetten ze - samen met de openbare documenten - op een aparte website. Die website is nog in ontwikkeling. We zullen hem later bekendmaken.

Hebt u vragen?

U kunt de contactpersoon Woo bereiken op telefoonnummer 06 - 29 67 15 11. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.