Ik wil vragen om informatie openbaar te maken

U kunt ons vragen om informatie over beleid en uitvoering van toeslagen openbaar te maken. U moet dan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een Wob-verzoek doen.

Persoonlijke informatie maken we niet openbaar

Persoonlijke informatie valt onder onze geheimhoudingsplicht. Die informatie maken wij niet openbaar. Doet u een Wob-verzoek om dit soort informatie openbaar te maken? Dan wijzen wij dat altijd af.

Uw verzoek

Stuur ons een brief met uw Wob-verzoek. Zet de volgende informatie in uw brief:

  • uw naam, adres en telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken
  • welke informatie over beleid en uitvoering u wilt ontvangen
    Omschrijf dit zo precies mogelijk. Wij moeten wel over de informatie beschikken.
  • de datum en uw handtekening

Adres

Stuur uw verzoek naar:
Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA HEERLEN

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.