Maximale uurprijs voor de kinderopvangtoeslag

Voor de berekening van uw opvangkosten gaan we uit van een maximumuurtarief. Wat u meer betaalt, telt niet mee.

Betaalt u minder dan het maximum? Dan berekenen we uw opvangkosten met de werkelijke uurprijs.

Bekijk hieronder de maximale tarieven van de afgelopen 5 jaar.

Maximaal uurtarief voor dagopvang bij een kindercentrum

Jaar

Maximumuurtarief

2021

€ 8,46

2020

€ 8,17

2019

€ 8,02

2018

€ 7,45

2017

€ 7,18

Maximaal uurtarief voor buitenschoolse opvang bij een kindercentrum

Jaar

Maximumuurtarief

2021

€ 7,27

2020

€ 7,02

2019

€ 6,89

2018

€ 6,95

2017

€ 6,69

Maximaal uurtarief voor dagopvang of buitenschoolse opvang bij een gastouder

Jaar

Maximumuurtarief

2021

€ 6,49

2020

€ 6,27

2019

€ 6,15

2018

€ 5,91

2017

€ 5,75

Voorbeelden

  • De dagopvang bij het kindercentrum kost € 5,75 per uur. We berekenen uw opvangkosten met deze uurprijs.
  • Uw buitenschoolse opvang in het kindercentrum kost € 7,50 per uur. We berekenen uw opvangkosten met het maximum van € 7,27. De resterende € 0,23 telt dus niet mee.
  • Uw kind gaat voor buitenschoolse opvang naar een gastouder. De uurprijs is € 7. We berekenen uw opvangkosten met het maximum van € 6,49. De resterende € 0,51 telt dus niet mee.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.