Ik wil de kinderopvangtoeslag aan mijn kinderopvang laten uitbetalen

Als u kinderopvangtoeslag krijgt, kunt u soms de toeslag direct aan de kinderopvang laten uitbetalen. Hieronder leest u hoe u dat regelt.

Hoe werkt de directe uitbetaling?

Kiest u ervoor dat wij de kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar de kinderopvang overmaken? Dan moet u zelf nog het overgebleven deel van de opvangkosten betalen aan de kinderopvang.

Voorbeeld

De opvang kost € 1.000 per maand. Een ouder heeft recht op € 800 kinderopvangtoeslag per maand. Wij maken € 800 over aan de opvang en de ouder moet zelf € 200 overmaken aan de opvang.

Check eerst bij uw opvang of het kan

Vraag uw kinderopvang of het mogelijk is dat u de kinderopvangtoeslag direct aan hen laat uitbetalen. Dat kan alleen als de organisatie een overeenkomst met ons heeft.

U kunt níét aan de opvang laten uitbetalen als u voor uw kind of kinderen bij verschillende opvangorganisaties tegelijk gebruikmaakt van opvang. Of als het gaat om opvang in het buitenland.

Directe uitbetaling regelen

Hebt u met uw opvangorganisatie afgesproken dat u de kinderopvangtoeslag direct aan hen laat uitbetalen? Dan kunt u deze wijziging doorgeven met Mijn toeslagen.

Nog geen kinderopvangtoeslag?

Krijgt u nog geen kinderopvangtoeslag? Vraag die dan eerst aan. Pas daarna kunt u aan ons doorgeven dat u aan de opvang wilt laten uitbetalen.

Geef wijzigingen aan ons door

Verandert er iets? Gaan uw kinderen bijvoorbeeld minder of niet meer naar de opvang? Geef dit dan zélf zo snel mogelijk aan ons door met Mijn toeslagen. Want u blijft er verantwoordelijk voor dat de gegevens voor uw kinderopvangtoeslag juist zijn.

Na uw wijziging passen we het bedrag aan dat we aan de opvang uitbetalen. Of we stoppen de rechtstreekse uitbetaling aan de kinderopvang. Dat doen we als:

  • de opvang bij een kinderopvang stopt
  • uw kind start bij een andere kinderopvang waar directe uitbetaling niet mogelijk is

Check of de directe uitbetaling is gestopt

In Mijn toeslagen kunt u controleren of de rechtstreekse uitbetaling na een wijziging is gestopt. Kijk bij 'Meldingen'. Is de melding 'Verzoek stoppen uitbetaling kinderopvangtoeslag aan kinderopvang' verwerkt? Dan is de rechtstreekse uitbetaling gestopt. Wilt u weer rechtstreeks aan de kinderopvang laten uitbetalen? Geef dit dan door via Mijn toeslagen.

Definitieve berekening: een bedrag krijgen of terugbetalen

Blijkt bij de definitieve berekening dat we te weinig hebben uitbetaald? Dan maken we dit bedrag naar de kinderopvang over. U kunt dan het beste contact opnemen met de kinderopvangorganisatie.

Blijkt bij de definitieve berekening dat we te veel hebben uitbetaald of dat u geen recht hebt op toeslag? Dan moet u het bedrag zelf terugbetalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.