Ik krijg een kind - moet ik dat doorgeven aan toeslagen?

Krijgt u een kind? Adopteert u een kind of krijgt u een pleeg- of stiefkind? Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Als u het doorgeeft aan de gemeente, krijgen wij de gegevens vanzelf van de gemeente.

Let op!

Komt uw (klein)kind bij u wonen? Lees dan verder bij Er komt iemand bij mij wonen.

Wat moet ik verder doen?

Geef aan de gemeente door dat u een kind hebt gekregen. Gaat het om een stiefkind, adoptiekind of pleegkind? Geef de komst van dit kind dan ook door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Heeft uw (pasgeboren) kind niet de Nederlandse nationaliteit? Vraag dan ook binnen 3 maanden een verblijfsvergunning aan bij de IND. Deze hebt u nodig voor de huurtoeslag.

Wat zijn de gevolgen voor mijn toeslagen?

Woont u samen met iemand die nog niet uw toeslagpartner is? En krijgt u samen een kind? Dan wordt u elkaars toeslagpartner. U krijgt dan samen toeslag. Lees meer bij Toeslagpartner: een partner die meetelt voor de toeslagen.

Krijgt u kinderbijslag?

Als uw inkomen niet te hoog is, kunt u recht hebben op kindgebonden budget. Kindgebonden budget hoeft u meestal niet aan te vragen. Als u al een andere toeslag hebt, krijgt u vanzelf bericht. Krijgt u geen kindgebonden budget en denkt u dat u er wel recht op hebt? Vraag het dan zelf aan met Mijn toeslagen.

Gaat uw kind naar een geregistreerde kinderopvang?

Dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Vraag deze toeslag aan met Mijn toeslagen.

Krijgt u huurtoeslag?

Dan kan de komst van uw kind invloed hebben op de hoogte van uw toeslag. Zodra de gemeente aan ons doorgeeft dat u een kind hebt gekregen, berekenen we de toeslag opnieuw.

Let op!

Heeft uw (pasgeboren) kind niet de Nederlandse nationaliteit? En nog geen verblijfsvergunning? Dan kan de huurtoeslag stopgezet worden. U krijgt pas weer huurtoeslag als de vergunning er is.

Wilt u weten of u toeslag kunt krijgen en hoeveel? Maak een proefberekening.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.