Verlies omzetten in belastingkorting

Hebt u geen aanmerkelijk belang meer, maar nog wel onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang? En wilt u dit verlies omzetten in een belastingkorting? Dan kunt u vanaf het 2e jaar na het jaar waarin er geen aanmerkelijk belang meer is, vragen het verlies om te zetten in een belastingkorting.

Let op!

U kunt het verzoek om belastingkorting pas doen vanaf het 2e jaar na het jaar waarin er geen aanmerkelijk belang meer is en ná ons bericht dat wij uw verlies uit aanmerkelijk belang definitief hebben vastgesteld.

Wacht daarom tot u een onherroepelijk vastgestelde aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van ons krijgt over het jaar waarin uw verlies uit aanmerkelijk belang is ontstaan.

Had u bijvoorbeeld uw aanmerkelijk belang aandelen verkocht in maart 2019 en nog een onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang? Dan kunt u vanaf januari 2021 verzoeken om omzetting van het vastgestelde verlies uit aanmerkelijk belang in een belastingkorting. Hebben wij u op dat moment nog geen definitieve aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2019 gestuurd? Wacht dan tot u deze hebt gekregen. Stuurt u ons eerder een brief? Dan kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

Hoe vraag ik belastingkorting aan?

Door een brief met uw verzoek te sturen naar uw belastingkantoor.

Wat gebeurt er als ik belastingkorting krijg?

Dan krijgt u van ons een beschikking waarin wij u dat laten weten.

Tot 2020 is de korting 25% van het onverrekende verlies uit aanmerkelijk belang. In 2020 is dat 26,25% en in 2021 is dat 26,9%. Deze korting vermindert de belasting en premie volksverzekeringen in box 1 (inkomen uit werk en woning).

De belastingkorting kan tot 9 jaar na het ontstaan van het verlies worden verrekend met de heffing in box 1. De verrekening met de heffing in box 1 vindt pas plaats vanaf het 2e jaar nadat u geen aanmerkelijk belang meer hebt.

Voorbeeld

U hebt na verkoop van al uw aanmerkelijkbelangaandelen in 2020 een onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang van € 20.000. Dit verlies is in 2021 vastgesteld in een definitieve aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2020.

Dit verlies kan 2 jaar later, dus vanaf 2022, op uw verzoek worden omgezet in een belastingkorting van € 5.250 (26,25% van € 20.000). Deze korting verrekenen wij dan automatisch met uw aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2022 in box 1.

Een eventueel resterend onverrekend deel van deze belastingkorting verrekenen wij tot uiterlijk 2029 (2020 + 9 jaar).

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.