Verlies omzetten in belastingkorting

Hebt u geen aanmerkelijk belang meer, maar nog wel onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang? En wilt u dit verlies omzetten in een belastingkorting? Dan kunt u vanaf het 2e jaar na het jaar waarin het verlies ontstond, vragen het verlies om te zetten in een belastingkorting. Maar dat kan alleen als er in de 2 jaar na het verlies geen aanmerkelijk belang meer is.

Let op!

U kunt het verzoek om belastingkorting pas doen vanaf het 2e jaar na het jaar waarin het verlies is ontstaan en ná ons bericht dat wij uw verlies uit aanmerkelijk belang definitief hebben vastgesteld.

Wacht daarom tot u een onherroepelijk vastgestelde aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van ons krijgt over het jaar waarin uw verlies uit aanmerkelijk belang is ontstaan.

Had u bijvoorbeeld verlies uit aanmerkelijk belang in maart 2018? Dan kunt u vanaf januari 2020 verzoeken om omzetting in een belastingkorting van het vastgestelde verlies uit aanmerkelijk belang. Hebben wij u dan nog geen definitieve aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2018 gestuurd? Wacht dan tot u deze hebt gekregen. Stuurt u ons eerder een brief? Dan kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

Waar vraag ik belastingkorting aan?

U vraagt belastingkorting aan door een brief met uw verzoek naar uw belastingkantoor te sturen.

Wat gebeurt er als ik belastingkorting krijg?

Als u in aanmerking komt voor belastingkorting, stellen wij dit vast in een beschikking. De korting is 25% van het onverrekende verlies uit aanmerkelijk belang. Deze belastingkorting vermindert de belasting en premie volksverzekeringen in box 1 (inkomen uit werk en woning).

Deze belastingkorting kan tot 9 jaar na het ontstaan van het verlies worden verrekend met de heffing in box 1. De verrekening met de heffing in box 1 vindt pas plaats in het 2e jaar nadat u geen aanmerkelijk belang meer hebt.

Voorbeeld

U hebt na verkoop van al uw aanmerkelijkbelangaandelen in 2018 een onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang van € 20.000. Dit verlies is in 2019 vastgesteld in een definitieve aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2018. Dit verlies kan 2 jaar later, dus vanaf 2020, op uw verzoek worden omgezet in een belastingkorting van € 5.000 (25% van € 20.000). Deze korting verrekenen wij automatisch met uw aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2020 in box 1. Een eventueel resterend onverrekend deel van deze belastingkorting verrekenen wij tot uiterlijk 2027 (2018 + 9 jaar).

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.