Wanneer hebt u een aanmerkelijk belang?

U hebt een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw fiscale partner, direct of indirect minimaal 5% had van:

  • de aandelen (ook per soort) in een binnen- of buitenlandse vennootschap
  • de winstbewijzen van een binnen- of buitenlandse vennootschap
  • de genotsrechten (ook per soort) van de aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap
  • de genotsrechten (ook per soort) van de winstbewijzen  in een binnen- of buitenlandse vennootschap
  • het stemrecht in een coöperatie of in een vereniging op coöperatieve grondslag

U hebt ook een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw fiscale partner, opties hebt om minimaal 5% van de aandelen (ook per soort) te verwerven in een binnen- of buitenlandse vennootschap.

Voorbeelden van binnen- en buitenlandse vennootschappen:

  • naamloze vennootschap (nv)
  • besloten vennootschap (bv)
  • commanditaire vennootschap (cv)
  • Limited (Ltd)
  • Aktiengesellschaft (Ag)

Let op!

Een bewijs van een deelgerechtigdheid in een zogenoemd open fonds voor gemene rekening geldt ook als aandeel in een vennootschap. Het gaat om fondsen die ervoor zorgen dat deelgerechtigden voordelen krijgen door het aanwenden van geld, bijvoorbeeld door gezamenlijke rekeningen te beleggen. Deze beleggingsfondsen hebben verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid. Dit kan een binnen- of buitenlands fonds zijn.

Familieleden

Hebt u zelf minder dan 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen in een binnen- of buitenlandse vennootschap of coöperatie? Maar hebben uw familieleden in dezelfde vennootschap of coöperatie wel een aanmerkelijk belang? Dan hebt u toch een aanmerkelijk belang.

Partiële buitenlandse belastingplicht

Hebt u als buitenlandse deskundige in Nederland gewerkt? En kiest u in het aangiftejaar voor partiële buitenlandse belastingplicht? Dan hoeft u in uw aangifte alleen het aanmerkelijk belang te vermelden van een vennootschap of coöperatie die in Nederland is gevestigd.

Uw belang daalt onder de 5%

Verkoopt u aandelen, opties of winstbewijzen, zodat uw bezit onder de 5% komt? Of geeft de vennootschap nieuwe aandelen, opties of winstbewijzen uit, zodat uw bezit onder de 5% komt? Dan gelden er bijzondere regels. Neem voor meer informatie schriftelijk contact op met uw belastingkantoor.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.