Aansprakelijkheid

Als ondernemer moet u belasting betalen. Gebeurt dit niet, dan kunt u aansprakelijk zijn! Waar moet u op letten? Leent u personeel in? Dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor loonheffingen en omzetbelasting als de uitlener van de arbeidskrachten deze niet betaalt. Een g-rekening kan uitkomst bieden. Betaalt uw onderneming de belastingen en premies niet? Bij onbehoorlijk bestuur kunnen bestuurders of vennoten hiervoor in veel gevallen aansprakelijk worden gesteld.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheid geldt voor bestuurders van ondernemingen, maar ook voor stichtingen die onder de vennootschapsbelasting vallen.

Lees verder over...

Inlenersaansprakelijkheid

Leent u arbeidskrachten in? Dan kunt u als inlener aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener van de arbeidskrachten deze belasting en heffingen niet betaalt.

Lees verder over...

Ketenaansprakelijkheid

De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van hun werk bij de afdracht van loonheffingen.

Lees verder over...

Aansprakelijkheid bij rechtspersonen en niet-rechtspersonen

Als bestuurder van een stichting of vereniging kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden. Een besloten vennootschap is in principe zelf aansprakelijk voor alle schulden, behalve bij wanbeheer. Dan bent u hoofdelijk aansprakelijk met uw persoonlijk vermogen. Bij niet-rechtspersonen is dit meestal steeds het geval.

Lees verder over...

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.