Afstandsverkopen, zoals e-commerce, platformfictie

Veel ondernemers verkopen via digitale platforms goederen aan particulieren in EU-landen. Denk aan websites waarop producten van verschillende leveranciers worden verkocht. Hierbij geldt in bepaalde situaties de zogenoemde platformfictie. De platforms moeten dan de btw betalen over de leveringen van goederen van de leveranciers die via hun platform handelen.

In de praktijk gaan de goederen waarschijnlijk rechtstreeks van de leverancier naar de particulier. Bij de platformfictie nemen we echter aan dat de leverancier aan het platform levert, en het platform aan de particulier.

Voor welke platforms geldt de platformfictie?

De platformfictie geldt alleen voor platforms die 'faciliteren'. Dit betekent dat het platform:

  • klanten en leveranciers die goederen via het platform te koop aanbieden met elkaar in contact brengt
  • algemene voorwaarden heeft
  • betrokken is bij de betaling van de klanten en bij de bestelling en aflevering van de goederen

Situaties platformfictie

De platformfictie geldt in 2 situaties. Kijk bij uw situatie wat dit betekent voor uw platform.

Goederen van buiten de EU

De goederen worden van buiten de EU ingevoerd en binnen de EU geleverd aan klanten die geen btw-aangifte hoeven te doen. De zending heeft een waarde van maximaal € 150.

  • De levering van de leverancier aan het platform is belast in het niet-EU-land van waaruit de goederen verzonden worden. Er is geen btw in de EU verschuldigd.
  • De levering van het platform aan de particulier is een zogenoemde afstandsverkoop van buiten de EU. Dit betekent dat het platform de btw moet berekenen en aangeven in het EU-land waar de goederen heen gaan. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de Invoerregeling.

Goederen binnen de EU

De goederen worden vanuit een opslagplaats in de EU verkocht door een ondernemer die zelf buiten de EU is gevestigd aan een particulier. De waarde van de goederen maakt in dit geval niet uit.

  • De levering van de leverancier aan het platform is belast in het EU-land van waaruit de goederen verzonden worden. De leverancier belast deze levering tegen het 0% btw-tarief.
  • Voor de levering van het platform aan de particulier moet het platform de btw berekenen en die aangeven in het EU-land waar de goederen heen gaan. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de Unieregeling, als aan de voorwaarden wordt voldaan. Het platform kan via de Unieregeling ook de binnenlandse levering aangeven.

Wanneer geldt de 'platformfictie' niet?

Bijvoorbeeld in deze gevallen:

  • Bij het aanbieden of adverteren van goederen.
  • Bij het doorgeleiden of overdragen van afnemers naar andere elektronische interfaces waar goederen worden aangeboden voor verkoop, zonder verdere tussenkomst bij de levering.

Facturering

Gebruikt het platform de Unieregeling of Invoerregeling? Dan gelden de Nederlandse regels voor facturering en niet de regels van het land waar geleverd wordt. Dit betekent dat het platform voor de btw geen factuur hoeft uit te reiken. Gebruikt het platform de Unieregeling of Invoerregeling niet? Dan gelden de regels voor facturering van het land waar de btw betaald moet worden. En dus niet de Nederlandse regels.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.