Assurantiebelasting betalen

U moet de assurantiebelasting betalen binnen een maand na het einde van het tijdvak waarover u aangifte doet. Het aangiftetijdvak kan een maand, een kwartaal of een jaar zijn. Als u assurantiebelasting moet betalen, bent u assurantiebelasting verschuldigd vanaf de dag waarop de verzekeringnemer uiterlijk de premie voor zijn verzekering moet betalen.

Hebt u te veel betaald?

Mogelijk hebt u voor een verzekering geen premie ontvangen van een verzekeringnemer en zult u die ook niet meer ontvangen. Of u hebt premie terugbetaald aan een verzekeringnemer. Als u over deze premies al assurantiebelasting hebt betaald, hebt u te veel betaald. U kunt dan de assurantiebelasting die u te veel hebt betaald, verrekenen met de assurantiebelasting die u nog moet betalen. Dit kunt u doen in de aangifte over het tijdvak waarin duidelijk is geworden dat u de premie niet meer zal ontvangen of waarin u de premie hebt terugbetaald.

Te veel betaald in een vorig tijdvak?

Hebt u in een vorig tijdvak een te hoog bedrag ingevuld op uw aangifteformulier en dat ook betaald? Of hebt u vergeten een bedrag te verrekenen? Dan mag u de te veel betaalde assurantiebelasting niet verrekenen met een ander tijdvak. U kunt in dat geval schriftelijk bezwaar maken tegen uw aangifte bij:

Belastingdienst/kantoor Amsterdam
Afdeling Assurantiebelasting
Postbus 58944
1040 EE Amsterdam

Als wij vinden dat u terecht bezwaar maakt, krijgt u de te veel betaalde belasting terug. U ontvangt daarover dan bericht.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.