Assurantiebelasting betalen

Moet u assurantiebelasting betalen? Doe dat binnen 1 maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin de verzekeringnemer de premie voor zijn verzekering uiterlijk betaald moet hebben. Een aangiftetijdvak kan een maand, een kwartaal of een jaar zijn. Het kan voorkomen dat u te veel assurantiebelasting hebt betaald.

U mag te veel betaalde assurantiebelasting soms verrekenen

U kunt assurantiebelasting die u te veel hebt betaald, verrekenen met assurantiebelasting die u nog moet betalen. Het hangt af van uw situatie of dat mag en hoe u dat moet doen:

  • U hebt assurantiebelasting aangegeven én betaald, maar in een later tijdvak blijkt dat u de premie niet hebt ontvangen en ook niet meer zult ontvangen. In dit geval verrekent u het te veel betaalde bedrag in de aangifte over het tijdvak waarin duidelijk werd dat u de premie niet meer zult ontvangen.
  • U hebt de premie terugbetaald aan een verzekeringnemer. U verrekent dan het te veel betaalde bedrag in de aangifte over het tijdvak waarin u de premie terugbetaalde.

Wanneer mag u te veel betaalde assurantiebelasting niet verrekenen?

Dit mag niet als:

  • U in een vorig tijdvak een te hoog bedrag invulde op uw aangifteformulier en u dat ook hebt betaald.
  • U vergat een niet ontvangen of terugbetaald bedrag te verrekenen.

U mag in deze gevallen wél bezwaar maken tegen uw betaling op aangifte. Dat doet u bij:

Belastingdienst/kantoor Arnhem
Assurantiebelasting
Postbus 9007
6800 DJ Arnhem

Wanneer wij uw bezwaar ontvangen en beoordeeld hebben, krijgt u bericht van ons.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.