Tarief (assurantiebelasting)

Vanaf 1 januari 2013 is het tarief van de assurantiebelasting 21% van de verzekeringspremie en de eventuele afzonderlijke vergoeding voor diensten die samenhangen met de verzekering.

Periode

Tarief

vanaf 1 januari 2013

21%

1 maart 2011 tot 1 januari 2013

9,7%

1 maart 2008 tot 1 maart 2011

7,5%

1 maart 1984 tot 1 maart 2008

7%

Het nieuwe tarief van 21% geldt voor:

  • alle nieuwe verzekeringen die op of na 1 januari 2013 ingaan, ook als de premie voor het nieuwe verzekeringsjaar al in 2012 betaald is
  • premies voor verzekeringen waarvan de lopende verzekering voor 1 januari 2013 ingegaan is en de premie uiterlijk op of na 1 januari 2013 betaald moet zijn

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.