Vliegbelasting

U betaalt als exploitant van een Nederlandse luchthaven vliegbelasting over vertrekkende passagiers. Het gaat hierbij om het aantal passagiers van 2 jaar en ouder dat vanaf uw luchthaven vertrekt. Transferpassagiers zijn uitgezonderd van de vliegbelasting.

Voor het (privé-)vliegtuig geldt dat dit een startgewicht heeft van meer dan 8.616 kilogram en vertrekt vanaf:

  • Amsterdam Airport Schiphol
  • Eindhoven Airport
  • Groningen Airport Eelde
  • Lelystad Airport
  • Maastricht Aachen Airport
  • Rotterdam The Hague Airport
  • Twente Airport

(Per 1 juli 2024 geldt voor een (privé-)vliegtuig dat vertrekt van bovengenoemde luchthavens een startgewicht van meer dan 4.000 kilogram.)

Aangifte doen voor de vliegbelasting

U krijgt van ons een uitnodiging om aangifte vliegbelasting te doen. U doet steeds aangifte per kwartaal.

In uw aangifte vult u de totale vliegbelasting in voor alle vertrekkende passagiers binnen het tijdvak. U rekent dit bedrag uit door het totaal aantal vertrekkende passagiers van uw luchthaven te vermenigvuldigen met het tarief. Transferpassagiers, boordpersoneel en kinderen tot 2 jaar hoeft u niet mee te tellen.

Tarief vliegbelasting

Het tarief vliegbelasting voor 2024 is € 29,05 per passagier per vlucht. Dit tarief geldt ook als de passagier het ticket vóór 1 januari 2024 heeft gekocht.

Verplichtingen voor luchtvaartmaatschappijen

Luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht de vliegbelasting te betalen die u aan hen in rekening brengt, en u alle gegevens aan te reiken die nodig zijn voor de belastingheffing. Deze verplichtingen gelden ook voor ieder ander op wiens naam een vliegtuig is ingeschreven in een register van luchtvaartuigen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.