Mijnbouwheffingen

Mijnbouwheffingen

Mijnbouwheffingen zijn heffingen over de opsporing en winning van olie of gas in Nederland. Er zijn 3 mijnbouwheffingen:

  • oppervlakterecht
  • cijns
  • winstaandeel

Welke heffing u moet betalen is bepaald in de mijnbouwwet en hangt af van het soort vergunning dat u hebt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ik heb een opsporingsvergunning

U moet oppervlakterecht betalen als u de aangewezen vergunninghouder, of operator, van de opsporingsvergunning bent. U betaalt dit recht over het jaar waarin u op 1 januari de opsporingsvergunning hebt. U krijgt vanzelf een uitnodiging van ons om aangifte te doen.

Ik heb een winningsvergunning

Met een winningsvergunning moet u oppervlakterecht, cijns en winstaandeel betalen. U krijgt vanzelf een uitnodiging van ons om aangifte te doen. Als u winstaandeel moet betalen, moet u ook 2 keer per jaar een winstschatting aan ons doorgeven. Ook daarvoor krijgt u een uitnodiging van ons. Wij sturen u een voorlopige aanslag aan de hand van uw winstschatting.

Zijn er meerdere vergunninghouders van de winningsvergunning?

Dan moet iedere vergunninghouder cijns betalen in verhouding tot zijn aandeel in de vergunning.

Ik wil meer informatie

Wilt u meer informatie over de mijnbouwwet? Bel dan naar de Belastingdienst Grote ondernemingen West, Team Olie en gas, in Rotterdam: 088 - 153 12 38. Zij helpen u graag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.