Bezwaar maken tegen de verhuurderheffing

Aangiften corrigeren

Hebt u in een aangifte over eerdere jaren een fout gemaakt? Of zijn voor eerdere jaren de WOZ-waarden of het aantal woningen dat u moet opgeven gewijzigd nadat u aangifte hebt gedaan? Om uw aangifte(n) te corrigeren, doet u opnieuw aangifte. Wij behandelen die aangifte(n) dan als bezwaar of als een verzoek om naheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met uw betaling op aangifte, een naheffingsaanslag of een beschikking? Dan kunt u bezwaar maken.

Uw bezwaar tegen uw betaling op aangifte moest bij ons binnen zijn binnen 6 weken na de betaling van het bedrag dat u volgens uw aangifte moest betalen. Die datum is al geweest. Ontvangen wij nu nog een bezwaar tegen uw betaling op aangifte? Dan behandelen wij dat als een verzoek om ambtshalve vermindering.

Uw bezwaar tegen een naheffingsaanslag of beschikking moet bij ons binnen zijn binnen 6 weken na de datum van de naheffingsaanslag of de beschikking. Maakt u bezwaar na deze periode? Dan behandelen wij dat als een verzoek om ambtshalve vermindering.

Stuur uw bezwaar naar:

Belastingdienst/kantoor Doetinchem
t.a.v. Verhuurderheffing
Postbus 9001
6800 DB Arnhem

Hebt u vragen over bezwaar maken? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543 (vanuit het buitenland: +31 55 5 385 385). Bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8.00 en 20.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Uitstel van betaling aanvragen

U kunt in uw bezwaar vragen om uitstel van betaling. Als u dat wilt, geef dan het volgende aan in uw brief:

  • het bedrag waarmee u het oneens bent
  • de berekening en hoogte van het bedrag dat volgens u juist is

Bij een naheffingsaanslag, vermindering of beschikking kunt u voor het verschil tussen uw en onze berekening uitstel van betaling krijgen. Voor het bedrag waarmee u het wel eens bent, krijgt u geen uitstel. Dit bedrag moet u betalen voor de uiterste betaaldatum. Deze datum staat op uw naheffingsaanslag, vermindering of beschikking. Betaalt u dit bedrag niet op tijd? Dan krijgt u geen uitstel van betaling.

Naheffingsaanslag na aanvraag uitstel

Hebt u uitstel gevraagd, maar toch een naheffingsaanslag gekregen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543 (vanuit het buitenland: +31 55 5 385 385). Bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8.00 en 20.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.