Bezwaar maken tegen de verhuurderheffing

Hebt u aangifte verhuurderheffing gedaan? En blijkt later dat deze onjuist was? Dan kunt u de aangifte corrigeren door opnieuw aangifte te doen. Wij beschouwen dan uw laatste aangifte als de juiste. Corrigeert u uw aangifte ná 30 september 2022? Dan behandelen wij deze als een bezwaar.

Bezwaar

Bent u het niet eens met uw betaling op aangifte, een naheffingsaanslag of een beschikking? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit dan:

  • binnen 6 weken na de betaling van het op uw aangifte verschuldigde bedrag, of
  • voor de datum die op de naheffingsaanslag of de beschikking staat

Stuur uw bezwaar naar:

Belastingdienst/kantoor Doetinchem
t.a.v. Verhuurderheffing
Postbus 9001
6800 DB Arnhem

Hebt u nog vragen hierover, neem dan contact op met de Helpdesk verhuurderheffing: 0800 - 235 83 50 (vanuit het buitenland: +31 88 151 22 66), bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Uitstel van betaling aanvragen

U kunt in uw bezwaar vragen om uitstel van betaling. Als u dat wilt, geef dan het volgende aan in uw brief:

  • het bedrag waarmee u het oneens bent
  • de berekening en hoogte van het volgens u juiste bedrag

Bij een naheffingsaanslag, vermindering of beschikking kunt u voor het verschil tussen uw en onze berekening uitstel van betaling krijgen. Voor het bedrag waarmee u het wel eens bent, krijgt u geen uitstel. Dit bedrag moet u betalen voor de uiterste betaaldatum. Deze datum staat op uw naheffingsaanslag, vermindering of beschikking. Betaalt u dit bedrag niet op tijd? Dan krijgt u geen uitstel van betaling.

Naheffingsaanslag na aanvraag uitstel

Hebt u uitstel gevraagd, maar toch een naheffingsaanslag gekregen? Neem dan contact op met de Helpdesk verhuurderheffing: 0800 - 235 83 50 (vanuit het buitenland: +31 88 151 22 66), bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.