Bezwaar maken tegen de verhuurderheffing

Bent u het niet eens met een naheffingsaanslag of een beschikking verhuurderheffing? Dan kunt u bezwaar maken met een brief. Uw bezwaar moet bij ons binnen zijn vóór de uiterste betaaldatum die op de naheffingsaanslag of de beschikking staat.

Stuur uw bezwaar naar:

Belastingdienst/kantoor Doetinchem
t.a.v. Verhuurderheffing
Postbus 9001
6800 DB Arnhem

Hebt u vragen over bezwaar maken? Neem dan contact op met de Helpdesk verhuurderheffing: 0800 - 235 83 50 (vanuit het buitenland: +31 88 151 22 66). De helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Uitstel van betaling aanvragen

U kunt in uw bezwaar vragen om uitstel van betaling. Als u dat wilt, geef dan het volgende aan in uw brief:

  • het bedrag waarmee u het oneens bent
  • de hoogte en de berekening van het bedrag dat volgens u juist is

Bij een naheffingsaanslag, vermindering of beschikking kunt u voor het verschil tussen uw en onze berekening uitstel van betaling krijgen. Voor het bedrag waarmee u het wel eens bent, krijgt u geen uitstel. Dit bedrag moet u betalen voor de uiterste betaaldatum. Deze datum staat op uw naheffingsaanslag, vermindering of beschikking. Betaalt u dit bedrag niet op tijd? Dan krijgt u geen uitstel van betaling.

Naheffingsaanslag na aanvraag uitstel

Hebt u uitstel van betaling gevraagd, maar hebt u toch een naheffingsaanslag gekregen? Neem dan contact op met de Helpdesk verhuurderheffing: 0800 - 235 83 50 (vanuit het buitenland: +31 88 151 22 66). De helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.