4e EU-pakket sanctiemaatregelen tegen Rusland en goederen in doorvoer

23-03-2022

Douane actueel

Nieuws volgen via RSS

Het 4e pakket sanctiemaatregelen tegen Rusland zorgt voor veel onduidelijkheid bij het bedrijfsleven in de havens van Rotterdam. In dit bericht legt de Douane haar werkwijze uit.

Naar aanleiding van het instellen en van kracht worden van het 4e EU-sanctiepakket tegen Rusland vallen alle nog onder douanetoezicht staande containers met bestemming Rusland onder het (nieuwe) sanctie-pakket luxegoederen. De Douane controleert daarop.

Zo zijn er tal van containers in doorvoer welke mogelijk luxegoederen bevatten waarbij dan onderzocht moet worden of de waardegrens (€ 300 per artikel) een verdere doorvoer naar Rusland op basis van de nu geldende sanctiebepalingen in de weg staat. Dit vergt een fikse controle-inspanning. Een verlichting bij deze werkzaamheden kan zijn dat wij een al eerder toegepaste beleidsregel ook van toepassing verklaren op deze nu ’geblokkeerde’ doorvoercontainers.

Uitvoer

Eerder is besloten dat onder de volgende 2 voorwaarden de aangiften voor deze zendingen (luxegoederen) buiten werking kunnen worden gesteld en de goederen kunnen worden teruggenomen door de exporteur:

  • Het gaat om aangiften die voor 16/3/2022 'Einde verificatie' hebben gekregen.
  • Het gaat om luxegoederen die opgenomen zijn in bijlage XVIII van Vo 2022/428.

Wordt er niet aan beide voorwaarden voldaan, dan blijft de aangifte, of blijven de goederen, in onderzoek en kan de aangifte niet buiten werking worden gesteld zonder tussenkomst van CDIU/POSS.

Doorvoer

Ten aanzien van goederen (bijvoorbeeld in containers) in doorvoer die al gecontroleerd zijn op het 3e EU-sanctiepakket is de vraag gesteld in welke situatie er voor gekozen kan worden om de doorvoer naar Rusland te annuleren, de goederen terug te laten voeren naar de exporteur/verzender of de aangever een andere bestemming dan Rusland te laten kiezen.

De voorwaarde hiervoor is:

  • Het transport (het verschepen) van de goederen is aantoonbaar vóór 16 maart jl. aangevangen.

Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, dan kan de bestemming niet op de hiervoor genoemde wijze worden gewijzigd zonder toestemming van de Douane.

De goederen waarvoor de bestemming niet op de hiervoor omschreven wijze wordt gewijzigd, worden gecontroleerd op de naleving van alle van toepassing zijnde sanctiemaatregelen.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.