Covid-versoepelingen oorsprongscertificaten eindigen op 1 mei 2024

19-03-2024

Douane actueel

Nieuws volgen via RSS

In verband met covid-19 accepteert de Douane sinds maart 2020 onder bepaalde voorwaarden kopieën, scans en elektronische varianten van herkomst- en oorsprongscertificaten. Op 1 mei 2024 eindigt het beleid dat deze versoepelingen mogelijk maakt. Dit kan voor u gevolgen hebben als u certificaten gebruikt.

Door de covid-19-pandemie lukte het bepaalde EU-lidstaten en partnerlanden niet om herkomst- en oorsprongscertificaten, zoals certificaat EUR.1, EUR-MED en A.TR, op de voorgeschreven manier af te geven. Om belemmering van preferentiële handel te voorkomen, adviseerde de Europese Commissie om kopieën en elektronisch afgegeven certificaten (e-certificaten) te accepteren. Deze versoepelingen zijn uitgewerkt in Information note 1 van de Europese Commissie.

Einde versoepelingen per 1 mei 2024

De noodsituatie van de covid-19-pandemie is voorbij. De Europese Commissie beëindigt daarom deze tijdelijke versoepelingen per 1 mei 2024. Dit betekent dat de Douane vanaf 1 mei 2024 geen kopieën en digitale varianten van certificaten meer accepteert.

Er geldt geen overgangsperiode. Vanaf 1 mei 2024 accepteren we alleen originele oorsprongscertificaten die aan de technische voorschriften voldoen. Hierop gelden geen uitzonderingen. Dus ook niet als u:

  • gebruikmaakt van de regeling Douane-entrepot en op of na 1 mei 2024 goederen in het vrije verkeer wilt brengen
  • achteraf en na 1 mei 2024 een aanvraag wilt doen voor preferentiële tariefbehandeling in een terugbetalingsverzoek

Hebt u in of na maart 2020 een preferentiële tariefbehandeling aangevraagd en hebt u daarbij kopieën, scans of elektronische varianten van certificaten gebruikt? Dan kan de Douane het originele certificaat alsnog bij u opvragen.

Voorkom problemen en zorg dat u geldige oorsprongscertificaten hebt. Importeert u op of na 1 mei 2024 en gebruikt u hiervoor bijvoorbeeld een kopie of scan? Dan kent de Douane de preferentie niet toe. Dit betekent dat u de gebruikelijke invoerrechten (conventionele tarief) moet betalen.

E-certificaten van Israël, Marokko, Noorwegen en Turkije

In het kader van de pan-Euromediterrane overeenkomst (PEM) blijft het onder voorwaarden mogelijk om e-certificaten te accepteren. In PEM aanbeveling 1/2023 (2024/243) staan de voorwaarden voor het accepteren van elektronisch afgegeven certificaten door PEM-landen.

Op dit moment zijn er 4 PEM-landen die met e-certificaten werken en voldoen aan de voorwaarden uit PEM aanbeveling 1/2023. Dat zijn Israël, Marokko, Noorwegen en Turkije. Dit alles maakt het ook na 1 mei 2024 mogelijk om e-certificaten van deze landen te accepteren.

Meer informatie

Meer informatie over de covidmaatregelen en het opschorten van Information note 1 vind u onder de kop 'Origin of goods' op de Engelstalige pagina 'COVID-19: Customs guidance for trade' van de Europese Commissie.

Hebt u vragen?

Stuur dan een e-mail naar de Helpdesk Oorsprongszaken: helpdesk.oorsprongszaken@douane.nl.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.