Eenmalige transacties olieproducten aanmelden

10-01-2023

Douane actueel

Nieuws volgen via RSS

Wilt u Russische olieproducten onder code GN-2710 een Nederlandse haven binnenbrengen en invoeren in het vrije verkeer van de EU? Dan moet u de eenmalige transacties die horen bij de olieproducten ('spotmarkt-oliecontracten'), aanmelden bij de EU, via het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Lees hoe u dit kunt doen.

Wat moet u melden?

U moet eenmalige transacties melden van olieproducten ('spotmarkt-oliecontracten') onder de code GN-2710 die vallen binnen de reikwijdte van artikel 3 quaterdecies, lid 3, verordening 833/2014 (article 3m in de Engelse versie).

Hoe moet u de informatie aanleveren?

Informatie levert u aan in een template die verkrijgbaar is bij Vemobin (voorheen VNPI). Dit Excelbestand bevat een korte instructie. Lever bij voorkeur volledig ingevulde templates in. Lukt dit niet, geef dan in de kolom 'comments' de reden daarvoor op. Vul de template in het Engels in.

Stuur uw ingevulde templates op naar het ministerie van Buitenlandse Zaken via het volgende mailadres: sanctienaleving@minbuza.nl.

Wanneer moet u melden en tot wanneer geldt de periodieke rapportageplicht?

Voor goederen onder CN 2710 loopt de rapportageverplichting tot en met 5 februari 2023. De uitzonderingen op het in de verordening gestelde verbod vervallen na 5 februari 2023.

U hebt al gemeld bij de Douane. Moet u opnieuw melden?

Als u de template voor 'spotmarkt-contracten' al hebt ingevuld, dan hoeft u dat niet opnieuw te doen.

Hebt u losse contracten zonder template gemeld? Dan moet u de template alsnog invullen.

Informatie aanleveren bij de Douane

Vermeld het contractnummer dat u op de templates hebt gebruikt ook op de Entry Summary Declaration (ENS) van het binnenkomende schip (bij merken en nummers).

Komen de contractnummers niet voor op de interne lijsten van de Douane? Dan kunnen we u vragen om een afschrift van de transactie of om een afschrift van de bovenstaande template die u aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken hebt gestuurd of gaat sturen. Dit afschrift moet u dan sturen aan Sancties.Oliecontracten@douane.nl.

Levert u de informatie niet op tijd aan, dan loopt u het risico dat u de Nederlandse haven niet in mag.

Waar kunt u terecht met vragen?

De template bevat een korte invulinstructie. Verder heeft de Europese Commissie een Engelstalige FAQ opgesteld waarin een aantal inhoudelijke vragen worden beantwoord.

Hebt u andere inhoudelijke of praktische vragen? Neem dan contact op met sanctienaleving@minbuza.nl.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.