Brexit: Aantonen EU oorsprong op basis van REX

04-01-2021

Douane actueel

Nieuws volgen via RSS

Als u vanaf 1 januari 2021 goederen exporteert naar het Verenigd Koninkrijk (VK), en deze goederen van preferentiële EU-oorsprong zijn, dan moet u dit aantonen door middel van een attest van oorsprong.

Een attest van oorsprong is een verklaring van de exporteur dat de betreffende goederen voldoen aan de oorsprongsregels van de recent afgesloten handelsovereenkomst tussen de EU en het VK. Deze verklaring wordt gesteld op een factuur of handelsdocument. Bij invoer in het Verenigd Koninkrijk kan dan worden geprofiteerd van tariefvrijstelling.

Let op!

Als niet zeker is dat de goederen aan deze oorsprongsregels voldoen, dan is het verklaren van de preferentiële EU oorsprong verboden!

Tekst van het attest van oorsprong

De tekst van het attest van oorsprong luidt:

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ... (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (3) preferential origin.

…………………………………………………………….............................................(4)
(Place and date)

…………………………………………………………….............................................
(Name of the exporter)

(1) If the statement on origin is completed for multiple shipments of identical originating products within the meaning of point (b) of Article ORIG.19(4) [Statement on Origin] of this Agreement, indicate the period for which the statement on origin is to apply. That period shall not exceed 12 months. All importations of the product must occur within the period indicated. If a period is not applicable, the field may be left blank.

(2) Indicate the reference number by which the exporter is identified. For the Union exporter, this will be the number assigned in accordance with the laws and regulations of the Union. For the United Kingdom exporter, this will be the number assigned in accordance with the laws and regulations applicable within the United Kingdom. Where the exporter has not been assigned a number, this field may be left blank.

(3) Indicate the origin of the product: the United Kingdom or the Union.

(4) Place and date may be omitted if the information is contained on the document itself.

Mag iedere exporteur zelf een attest van oorsprong opstellen?

Voor zendingen met mínder dan € 6.000 aan oorsprongsgoederen mag iedere exporteur inderdaad zélf deze verklaring opstellen. Voor zendingen met méér dan € 6.000 aan oorsprongsgoederen geldt dat de exporteur, voorafgaand aan het opstellen van dit attest van oorsprong, geregistreerd moet zijn als REX (Geregistreerde Exporteur). Het REX-nummer moet in dat geval ook vermeld te worden in het attest van oorsprong.

U vraagt een REX-registratie aan met het formulier Aanvraag geregistreerde exporteur.

Het formulier stuurt u digitaal als PDF per e-mail naar: Douane.DAR.LOT@douane.nl.

Vanaf 25 januari 2021 kunt u een REX-registratie óók aanvragen via het EU Customs Trader Portal.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.