Update: aansluiting op DMS aanvullende aangiften mogelijk

13-03-2024

Douane actueel

Nieuws volgen via RSS

Op 23 februari 2024 lieten wij u weten dat vergunninghouders met een vergunning 'Inschrijving In de Administratie van de Aangever' (IIAA), die gebruik willen maken van de aanvullende aangifte, beperkt konden aansluiten op dit onderdeel van het Douaneaangiften Management Systeem (DMS). In dit bericht leest u meer over de actuele stand van zaken.

Nieuwe release DMS

Op 2 maart 2024 is er een nieuwe release van DMS geïnstalleerd. Deze release is nu operationeel in de productieomgeving.

Maximaal 250 artikelregels

Op dit moment kunnen we aanvullende aangiften met maximaal 250 artikelregels verwerken. U kunt dus worden aangesloten als uw aanvullende aangifte niet meer dan 250 artikelregels bevat.

Voor een goede verwerking van aangiften met meer dan 250 artikelregels zijn aanvullende tests en analyses nodig. Zodra die zijn afgerond en aansluiting ook voor grotere aangiften mogelijk is, laten we dit weten.

Ook bij de aansluiting voor het onderdeel aanbrengberichten-IIAA en de standaardprocedure (opslag, in- en uitvoer) geldt een maximum van 250 artikelregels per aangifte of aanbrengbericht.

Planning en migratiedatum

Hebt u een verzoek gedaan voor de informele fase en hebt u een plan van aanpak opgesteld voor aansluiting op DMS? Naar aanleiding van de release van 2 maart 2024 gaan we, op korte termijn, in gesprek met de nog niet op DMS aangesloten vergunninghouders. We bekijken dan wat de gevolgen zijn voor de huidige planning en migratiedatum in 2024.

Meer informatie

Hebt u nog vragen of wilt u, met een maximum van 250 artikelen per aanvullende aangifte, aansluiten op DMS aanvullende aangifte? Stuur dan een e-mail aan: IIAA@douane.nl.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.