Update handhaving sancties tegen Rusland en Belarus (2)

08-04-2022

Douane actueel

Nieuws volgen via RSS

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werkt de Douane hard aan de handhaving van de sanctiemaatregelen tegen Rusland en Belarus. We laten u regelmatig weten wat wij daarvoor doen, en hoe wij dat doen.

Dit is onze 2e update.

Handel met Rusland neemt af

Het is duidelijk dat de handel met Rusland afneemt. Zo hebben we de afgelopen week ongeveer 750 aangiften met bestemming Rusland verwerkt. Voor de oorlog waren dat er meer dan 40.000 per week.

Vanwege het sluiten van het luchtruim droogt ook het aangiftevolume van goederen naar Rusland via de lucht op. De afgelopen twee weken ging het om minder dan 50 aangiften.

We verwachten dat de goederenstroom op termijn weer gaat toenemen.

Hoeveel heeft de Douane gecontroleerd sinds de invoering van de sancties?

  • In de haven van Rotterdam hebben we sinds de eerste sancties ongeveer 30.000 containers met bestemming Rusland of Belarus stopgezet en beoordeeld, om vast te stellen of ze onder de sanctiemaatregelen vallen. Daarbij gaat het bij ongeveer 5.500 containers mogelijk om luxegoederen met een waarde van meer dan € 300 per artikel: die mogen niet naar Rusland of Belarus. Op dit moment zijn er nog ongeveer 2.100 containers bij ons in behandeling omdat informatie ontbreekt.
  • Sinds de oorlog hebben we ruim 49.000 aangiften van vrachtzendingen vanuit Rusland en Belarus gecontroleerd.
  • Van de 49.000 gecontroleerde aangiften hebben we er ongeveer 3.300 extra gecontroleerd. Fysiek, of een extra controle van in- of uitvoerdocumenten.
  • Bij 53 vrachtzendingen (peildatum 4 april) ging het mogelijk om een overtreding van sanctiemaatregelen. Bij 15 van die zendingen zijn de goederen alsnog vrijgegeven. Het ging daarbij bijvoorbeeld om ladingen hout die vanuit Rusland op weg waren naar België. Van 9 zendingen is na afgerond onderzoek vastgesteld dat deze goederen de opgegeven bestemming niet mogen volgen. Bij de overige zendingen loopt het onderzoek nog.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.