Vanaf 30-09-2023 uitbreiding importverbod van ijzer en staal uit Rusland

13-10-2023

Douane actueel

Nieuws volgen via RSS

Vanaf 30 september 2023 mogen (producten van) ijzer en staal alleen in de Europese Unie (EU) worden geïmporteerd als deze goederen geen Russische basisproducten bevatten. Als importeur kunt u dat bewijzen door bepaalde bescheiden in uw administratie te bewaren. Het Mill Test Certificate (MTC) is daar de belangrijkste van.

Als importeur bent u zelf verantwoordelijk voor de informatie die via het MTC aan de Douane wordt verstrekt. Bij twijfel kunnen wij om aanvullend bewijs vragen.

Voor goederen die zijn geproduceerd voor 24 juni 2023 geldt een uitzondering. Hieronder leest u daar meer over.

Wat moet er in het MTC staan?

Het MTC moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

Voor halffabricaten

 • de naam van de faciliteit waar de productie heeft plaatsgevonden
 • de naam van het land dat overeenkomt met het warmtenummer (het land waar de bewerking is uitgevoerd)
 • het GN-nummer (6-cijferige code) van het product

Voor afgewerkte producten

 • de naam van het land dat overeenkomt met het warmtenummer (het land waar de bewerking is uitgevoerd)
 • het GN-nummer (6-cijferige code) van het product
 • de naam van het land en de faciliteit waar eventueel de volgende verwerkingen of bewerkingen worden uitgevoerd: warmwalsen, koudwalsen, metallisch bekleden door warm onderdompelen, elektrolytische metaalbekleding, organische bekleding, lassen, doordringen/extruderen, trekken/pilgeren en ERW/SAW/HFI/laserlassen

Alleen het beschikken over een oorsprongscertificaat van de goederen is dus niet voldoende.

Andere bescheiden

Misschien kunt u geen MTC laten zien. Of misschien staat in een MTC niet alle informatie die wij hiervoor noemden. Daarom mag u ook andere bescheiden dan een MTC gebruiken als bewijs. Bijvoorbeeld:

 • facturen
 • leveringsbonnen
 • kwaliteitscertificaten
 • leveranciersverklaringen voor de lange termijn
 • kostenberekenings- en productiedocumenten
 • douanedocumenten van het land van uitvoer
 • handelscorrespondentie
 • productiebeschrijvingen
 • uitsluitingsclausules in verkoopcontracten
 • verklaringen van de fabrikant die rechtstreeks verwijzen naar de betrokken zending (géén algemene verklaringen)

Wij kunnen na de invoer de bescheiden opvragen en nader onderzoek verrichten.

Let op!

Een certificaat van niet-preferentiële oorsprong (CoO) kunt u (nog) niet als bewijs gebruiken.

Gebruik certificaatcode Y824 in uw douaneaangifte

Bovenstaande maatregel wordt vanaf 30 september 2023 ook opgenomen in het codeboek. Vanaf dat moment gebruikt u certificaatcode Y824 in vak 44 van de douaneaangifte. Hiermee verklaart u als importeur dat uw ijzer- en staalproducten voldoen aan de opgelegde maatregelen en dat u dit kunt bewijzen door de bescheiden in uw administratie.

Uitzondering voor goederen geproduceerd voor 24-06-2023

De Europese commissie heeft aangegeven dat als de in te voeren goederen zijn geproduceerd vóór 24 juni 2023, er geen bewijs in de administratie hoeft te worden bewaard over eventuele Russische basisproducten.

Voor deze gevallen is geen aparte bescheidcode beschikbaar. Om toch onderscheid te kunnen maken tussen producten die voor 24 juni 2023 of daarna zijn geproduceerd, handelt u bij een productiedatum van voor 24 juni 2023 als volgt:

 1. Gebruik code Y824.
 2. U moet wél bewijsstukken in uw administratie bewaren waaruit blijkt dat de productiedatum van de goederen waarvoor u aangifte doet voor 24 juni 2023 is. Het bewijs kan elke vorm hebben, als uit de inhoud maar de productiedatum blijkt. Ook moet duidelijk worden dat die productiedatum slaat op de goederen waarvoor aangifte is gedaan.
 3. Vermeld bij de goederenomschrijving: 'Geproduceerd voor 24 juni 2023/ manufactured before 24 June 2023'.

Meer informatie

Bekijk de Veelgestelde vragen over import, aankoop en vervoer van gesanctioneerde goederen (pdf, Engelstalig) op de website van de EU.

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.