Verenigd Koninkrijk: per 13 maart aangepaste werkwijze preferentiële invoer

11-03-2021

Douane actueel

Nieuws volgen via RSS

Vanwege nog vereiste aanpassingen in het aangiftesysteem AGS, gold voor de preferentiële invoer uit het Verenigd Koninkrijk (VK) tijdelijk een aangepaste werkwijze voor het verwijzen naar bescheidcodes. Deze tijdelijke werkwijze vervalt per 13 maart 2021.

Voor het preferentiële tarief kunt u gebruik maken van Importer's knowledge, een attest van oorsprong of een attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke goederen.

Per 13 maart 2021 geldt voor het aanvragen van preferentie bij invoer uit het Verenigd Koninkrijk onderstaande instructie.

Reguliere aangifte AGS

Kijk bij uw situatie hoe u vak 34, 36 en 44 invult, en welke bescheid-identificatie u moet gebruiken om in aanmerking te komen voor een preferentieel tarief bij invoer.

Importer's knowledge

Doet u een beroep op Importer's knowledge? Vul de aangifte dan zo in:

 • 'GB' in vak 34
 • preferentiecode '300' in vak 36
 • bescheidcode 'U117' in vak 44

Attest van oorsprong

Gebruikt u een attest van oorsprong? Vul de aangifte dan zo in:

 • 'GB' in vak 34
 • preferentiecode '300' in vak 36
 • bescheidcode 'U116' in vak 44
 • Als bescheid-identificatie vermeldt u het documentnummer (bijvoorbeeld het factuurnummer), het op het attest vermelde EORI-nummer van de exporteur in het Verenigd Koninkrijk (VK), en de afgiftedatum van het attest van oorsprong.

Attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke goederen

Gebruikt u een attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke goederen? Vul de aangifte dan zo in:

 • 'GB' in vak 34
 • preferentiecode '300' in vak 36
 • bescheidcode 'U118' in vak 44
 • Als bescheid-identificatie vermeldt u het documentnummer van het eerste document (bijvoorbeeld dat factuurnummer), het op het attest vermelde EORI-nummer van de exporteur in het VK, en de afgiftedatum van het attest van oorsprong.

Maandaangifte GPA

Kijk bij uw situatie hoe u de velden E.2 (Land van oorsprong), E.40 (Preferentiecode) en H.13 – H.16 (Bescheidcodes) invult om in aanmerking te komen voor een preferentieel tarief bij invoer.

Importer's knowledge

Doet u een beroep op Importer's knowledge? Vul de aangifte dan zo in:

 • 'GB' in veld E.2
 • preferentiecode '300' in veld E.40
 • Als identificatie van het preferentieel document gebruikt u in veld E.6 de vermelding 'U117'.

Attest van oorsprong

Gebruikt u een attest van oorsprong? Vul de aangifte dan zo in:

 • 'GB' in veld E.2
 • preferentiecode '300' in veld E.40
 • Als identificatie van het preferentieel document gebruikt u in veld E.6 de afgiftedatum van het attest van oorsprong volgens de lay-out zoals al in de GPA-informatiebrochure is opgenomen.
 • In 1 van de velden H.13-H.16 kan ter verduidelijking de bescheidcode 'U116' worden vermeld.

Attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke goederen

Gebruikt u een attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke goederen? Vul de aangifte dan zo in:

 • 'GB' in veld E.2
 • preferentiecode '300' in veld E.40
 • Als identificatie van het preferentieel document gebruikt u in veld E.6 de afgiftedatum van het attest van oorsprong volgens de lay-out zoals al in de GPA-informatiebrochure is opgenomen.
 • In 1 van de velden H.13-H.16 kan ter verduidelijking de bescheidcode 'U118' worden vermeld.

Meer informatie

In het Handboek Douane, bij onderdeel 200.00.00, vindt u in Mededeling 12 meer informatie over de oorsprongsregels bij de vrijhandelsovereenkomst met het VK.


Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.