Vrijhandelsovereenkomst Nieuw-Zeeland vanaf 1 mei 2024

22-04-2024

Douane actueel

Nieuws volgen via RSS

Vanaf 1 mei 2024 geldt de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland. Hierdoor kunt u goederen van preferentiële oorsprong uit Nieuw-Zeeland invoeren in de EU tegen verlaagde invoerrechten of vrij van invoerrechten. Dit kan ook gelden als u goederen vanuit de EU uitvoert naar Nieuw-Zeeland.

Wat zijn goederen van preferentiële oorsprong?

Of goederen de preferentiële oorsprong EU of Nieuw-Zeeland hebben en in aanmerking komen voor een verlaagd tarief, hangt af van de oorsprongsregels. Deze regels zijn opgenomen in Hoofdstuk 3: Oorsprongsregels en oorsprongsprocedures bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland (de 'FTA EU-NZ').

Kies uw situatie:

 • Uitvoer naar Nieuw-Zeeland

  Bent u exporteur naar Nieuw-Zeeland en wilt u goederen van preferentiële oorsprong EU uitvoeren en zorgen dat de importeur daar minder of geen invoerrechten betaalt? Dan maakt u een attest van oorsprong op. Met dit attest van oorsprong verklaart u dat de goederen voldoen aan de oorsprongsregels van de FTA EU-NZ. Dit attest zet u op een factuur of een ander handelsdocument dat bij de zending hoort.

  Let op!

  Weet u niet of de goederen voldoen aan de oorsprongsregels? Dan mag u geen attest van oorsprong opmaken.

  In Bijlage 3-C van de FTA EU-NZ staat de tekst van het attest van oorsprong in verschillende talen. We adviseren Nederlandse exporteurs om de tekst voor het attest in het Engels te gebruiken. U hoeft het attest van oorsprong niet te ondertekenen.

  Tekst attest van oorsprong

  [For multiple shipments]: Period from ___________ to __________ (1) The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No … (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, the products are of … (3) preferential origin. ……………………………………………………………………………………………………… (4) (Place and date) ……………………………………………………………………………………………………… (Name of the exporter)

  (1) U vermeldt dit alleen bij het gebruik van een attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke goederen.
  (2) U vult dit aan met het nummer van de exporteur. Voor exporteurs in de EU gaat dit om het nummer van de Geregistreerde Exporteur (REX). Voor exporteurs uit Nieuw-Zeeland is dit de klantcode van de Douane.
  (3) U geeft de oorsprong van het product aan: the European Union of New Zealand. De afkortingen EU en NZ mogen ook.
  (4) U hoeft de plaats en datum niet te vermelden als dit staat op het document met het attest van oorsprong.

  Geregistreerde Exporteur (REX)

  Is de zending meer waard dan € 6.000? Dan moet u, voor het opstellen van het attest van oorsprong, een Geregistreerde Exporteur (REX) zijn. U zet dan uw REX-nummer in het attest van oorsprong, na Exporter Reference No.

  Als Nederlandse exporteur kan u zich als REX registreren via het EU Customs Trader Portal.

  Hebt u al een REX-nummer? Dan kunt u uw REX-nummer ook gebruiken voor attesten van oorsprong voor Nieuw-Zeeland.

  Is een zending minder waard dan € 6.000? Dan mag iedere exporteur het attest van oorsprong opstellen. In dit geval is het dus niet nodig dat u als exporteur een REX-nummer hebt voor het opstellen van een attest van oorsprong.

 • Invoer uit Nieuw-Zeeland

  Importeert u goederen uit Nieuw-Zeeland? Als de goederen van preferentiële oorsprong Nieuw-Zeeland zijn, mag u de goederen vanaf 1 mei invoeren onder verlaagde invoerrechten of vrij van invoerrechten. U geeft aan dat goederen van preferentiële oorsprong zijn met een attest van oorsprong, een attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke goederen of Importer's knowledge. Lees hieronder hoe u de aangifte invult om in aanmerking te komen voor een preferentieel tarief bij invoer.

  Attest van oorsprong

  Gebruikt u een attest van oorsprong afgegeven door de Nieuw-Zeelandse exporteur? Controleer goed of het attest staat op een factuur of een ander handelsdocument. U controleert ook of het attest overeenkomt met de voorgeschreven tekst. De reguliere aangifte (DMS en AGS) vult u zo in:
  • Zet 'NZ' in het vak Land van Oorsprong.
  • Zet preferentiecode '300' in het vak preferentiële oorsprong.
  • Zet bescheidcode 'U120' in het vak bescheiden/bewijsstukken.
  • Vermeld het documentnummer (bijvoorbeeld het factuurnummer), de klantcode van de exporteur in Nieuw-Zeeland en de aangiftedatum van het attest van oorsprong als bescheid-identificatie.
  Gebruikt u de maandaangifte (GPA)? Vul de maandaangifte zo in:
  • Zet 'NZ' in het veld Land van Oorsprong (E.2).
  • Zet preferentiecode '300' in het veld Preferentiecode (E.40).
  • Verwijs naar het attest van oorsprong door in het veld E.6 de afgiftedatum (EEJJMMDD) te vermelden. Daarachter zet u 'RX'. Dit is de identificatie van het preferentieel document.
  • Vermeld ter verduidelijking de bescheidcode 'U120' in 1 van de velden Bescheidcode (H.13-H.16).

  Attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke goederen

  Gebruikt u een attest van oorsprong voor meerdere zendingen van identieke goederen? Let op dat het attest overeenkomt met de voorgeschreven tekst en is geplaatst op een factuur of ander handelsdocument.
  De reguliere aangifte (DMS en AGS) vult u zo in:
  • Zet 'NZ' in het vak Land van Oorsprong.
  • Zet preferentiecode '300' in het vak preferentiële oorsprong.
  • Zet bescheidcode 'U121' in het vak bescheiden/bewijsstukken.
  • Vermeld het documentnummer (bijvoorbeeld het factuurnummer), de klantcode van de exporteur in Nieuw-Zeeland en de aangiftedatum van het attest van oorsprong als bescheid-identificatie.
  Maakt u gebruik van de maandaangifte (GPA)? Vul de maandaangifte zo in:
  • Zet 'NZ' in het veld Land van Oorsprong (E.2).
  • Zet preferentiecode '300' in het veld Preferentiecode (E.40).
  • Verwijs naar het attest van oorsprong door in het veld E.6 de afgiftedatum (EEJJMMDD) te vermelden. Daarachter zet u 'RX'. Dit is de identificatie van het preferentieel document.
  • Vermeld ter verduidelijking de bescheidcode 'U121' in 1 van de velden Bescheidcode (H.13-H.16).

  Importer's knowledge

  Geeft de exporteur uit Nieuw-Zeeland u alle benodigde informatie om zeker te stellen dat de goederen voldoen aan de oorsprongsregels van de FTA EU-NZ? Dan kunt u preferentie claimen met Importer’s knowledge. U bent als importeur volledig verantwoordelijk voor het aantonen van de oorsprong van de goederen.
  Let op!

  U moet beschikken over alle benodigde informatie over de goederen en productie van de goederen om de preferentiële oorsprong Nieuw-Zeeland aan te tonen. De stukken moet u 7 jaar bewaren. Als bij controle blijkt dat u deze stukken niet kan tonen, weigeren wij de preferentie. Dan betaalt u de gebruikelijke invoerrechten.

  Twijfelt u of u alle benodigde informatie hebt? Kan of wil de exporteur u die informatie niet geven? Dan adviseren we u om niet Importers knowledge te gebruiken voor de aangifte. Vraag de exporteur om voor u een attest van oorsprong op te maken en geef dat aan in de aangifte.

  Maakt u gebruik van Importer’s knowledge met een reguliere aangifte (DMS of AGS)? Vul de aangifte dan zo in:
  • Zet 'NZ' in het vak Land van Oorsprong.
  • Zet preferentiecode '300' in het vak preferentiële oorsprong.
  • Zet bescheidcode 'U122' in het vak bescheiden/bewijsstukken.
  Maakt u gebruik van de maandaangifte (GPA)? Vul de maandaangifte zo in:
  • Zet 'NZ' in het veld Land van Oorsprong (E.2).
  • Zet preferentiecode '300' in het veld Preferentiecode (E.40).
  • Zet in het veld E.6 'U122' als identificatie van het preferentieel document.

Meer informatie over oorsprongsregels

 • Bij het onderdeel 200.00.00 in het Handboek Douane verschijnt binnenkort een nieuwe mededeling. In deze mededeling staat meer informatie over de oorsprongsregels bij de vrijhandelsovereenkomst met Nieuw-Zeeland. Als we deze mededeling publiceren, maken we dat bekend in een nieuwsbericht.
 • Kijk voor meer informatie over registreren als REX op de pagina Aanvraag Geregistreerde Exporteur.
 • De actuele versie van het Gebruikstarief/DTV vindt u op de pagina Gebruikstarief
  Zet u de peildatum na 1 mei 2024? Dan kunt op deze pagina bekijken wat de tarieven worden voor goederen met preferentiële oorsprong Nieuw-Zeeland.
 • Meer informatie over bescheidcodes vindt u in het Onderdeel DWU Aangiftebehandeling in het Codeboek Douane.

Hebt u vragen?

Stuur dan een e-mail naar de Helpdesk Oorsprongszaken: helpdesk.oorsprongszaken@douane.nl.


Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.