Onvolledige rentebeschikkingen betalingsregeling bijzonder uitstel corona (opgelost)

gepubliceerd: 27-10-2023, 13:30

Maakt u als ondernemer gebruik van de betalingsregeling bijzonder uitstel corona? Een groep ondernemers heeft van maart 2023 tot en met september 2023 beschikkingen invorderingsrente van ons ontvangen waarop 1 of meer betalingen ontbreken. Het kan zijn dat dit ook voor u geldt.

Voor een aantal ondernemers betekent dit dat wij de termijnbetalingen van maart 2023 tot en met september 2023 wel hebben verwerkt op de openstaande aanslagen, maar niet op de rentebeschikkingen. Hierdoor ontbreken op deze beschikkingen de verwerkte betalingen en de invorderingsrente die we daarbij in rekening hebben gebracht.

Voor wie?

Ondernemers die 1 of meer onvolledige beschikkingen invorderingsrente bij betalingsregeling bijzonder uitstel hebben ontvangen.

Wat doen we voor u?

We gaan dit herstellen en sturen u op een later moment een excuusbrief en een beschikking met de ontbrekende betalingen. Alle betalingen zijn verwerkt in het periodieke schuldenoverzicht.

Wat kunt u nog doen?

U hoeft zelf niets te doen.

Update

Meer informatie

Hebt u nog vragen?
Bel dan de BelastingTelefoon: 0800 — 0543.

Meer verstoringen vindt u in het Verstoringenoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.