Open data

U kunt open data van de Belastingdienst downloaden.

Wat is open data?

Kenmerken van open data:

  • Open data zijn openbaar.
  • Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op open data.
  • De open data zijn betaald uit publieke middelen.
    Deze publieke middelen zijn beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een benoemde taak.
  • De data voldoen bij voorkeur aan 'open standaarden' (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders).
  • Open data zijn bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden.

Welke open data vindt u hier?

Klik hierboven op een titel van een bestand. U krijgt dan een pagina met kwaliteitsgegevens over dit bestand. Daarmee bepaalt u of u er gebruik van wilt maken.

Meer open data

Veel bestanden moeten worden bewerkt om ze anoniem te maken. Dat gebeurt bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarom staan de meeste open data van de Belastingdienst bij het CBS.

Wilt u open data van andere organisaties zien? Alle bestanden, ook die van ons, vindt u via data.overheid.nl.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Of een opmerking? Stuur een e-mail naar: 
dienstverlening.opendata@belastingdienst.nl.

Dit e-mailadres is alléén bedoeld voor vragen over open data. Alle andere vragen nemen wij niet in behandeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.