Brancheconvenant Belastingdienst - LTO Nederland

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

De Belastingdienst heeft in het kader van horizontaal toezicht op 10 december 2010 een brancheconvenant gesloten met de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland).

In het convenant zijn onder andere afspraken gemaakt over de landbouwnormen en de kwalificatie van inkomsten uit nevenwerkzaamheden. Ook is een permanent overlegplatform, het Platform Landbouw, ingesteld om fiscale issues te bespreken en zo mogelijk op voorhand samen op te lossen.

Na een evaluatie is het convenant geactualiseerd en uitgebreid met de 'Afspraken extraterritoriale werknemers in de agrarische sector'. De Belastingdienst en LTO Nederland hebben de afspraken bekrachtigd door het hernieuwde convenant op 24 november 2023 opnieuw te ondertekenen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.