Convenant Belastingdienst met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

De Belastingdienst en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) hebben een hernieuwd Samenwerkingsconvenant gesloten. Daarmee zetten zij hun jarenlange samenwerking naar tevredenheid voort.
Het CIO en de Belastingdienst bevorderen met de afspraken in het convenant een correcte naleving van de wet- en regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) en geven het toezicht in dit specifieke domein effectief vorm. Hierdoor worden de administratieve lasten zoveel mogelijk beperkt.
Het nieuwe samenwerkingsconvenant past in het handhavingsbeleid van de Belastingdienst om met maatschappelijke partijen in de actualiteit samen te werken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.