Convenant inzake de samenwerking op grond van art. 64 Wet SUWI

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

In dit convenant zijn de afspraken tussen de Inspectie SZW en het UWV met de Belastingdienst vastgelegd  inzake de samenwerking op grond van art. 64 Wet SUWI. Bijlagen zijn de Gegevensuitwisseling samenwerking met de inspectie SZW en UWV inzake aanpak misstanden in de uitzendbranche, en de Gegevensuitwisseling samenwerking met de inspectie SZW aanpak grote bouwprojecten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.