Convenant tussen de Belastingdienst en de Autoriteit woningcorporaties

In dit convenant zijn de afspraken tussen de Belastingdienst en de Autoriteit woningcorporaties vastgelegd.
De bijlage "Leveringsverzoek Gegevens" is een uitwerking van de afspraak om gegevens uit te wisselen in het kader van dit convenant.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.