Convenant Belastingdienst - Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

De taxisector en de Belastingdienst gaan intensiever samenwerken door meer afstemming vooraf in plaats van controles achteraf. Doel is tijdige en juiste informatie voor ondernemers, bevordering van de rechtszekerheid, minder administratieve lasten bij de ondernemers en het correct naleven van de fiscale verplichtingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.