Convenant Belastingdienst - CBS en UWV

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

In dit Convenant zijn de afspraken vastgelegd over de samenwerking op het terrein van de Ioonaangifteketen tussen de Belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.