Convenant Belastingdienst - Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)

In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: "Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)" 

Het convenant wordt aangevuld met het Informatieprotocol IKZ 2016, Matrix informatieprotocol convenantpartners IKZ 2016, en de Bewerkersovereenkomst Informatie Knooppunt Zorgfraude. (IKZ)

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.