Convenant Belastingdienst - Rijksdienst Ondernemend Nederland

In 2018 is een nieuw convenant ondertekend tussen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Belastingdienst.

Het doel van dit convenant is om afspraken te maken over de gegevensuitwisseling tussen partijen op het gebied van de uitvoering van fiscale stimuleringsmaatregelen en subsidies en deze schriftelijk vast te leggen.

In de bijlage van het convenant staat het overzicht van de regelingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.