Convenant Belastingdienst - NEXIA

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

De Belastingdienst en NEXIA hebben een convenant gesloten waarin zij de uitgangspunten op basis waarvan en de manier waarop zij met elkaar om willen gaan, hebben vastgelegd. Zij willen hun processen zo op elkaar afstemmen, dat de kwaliteit van aangiften hoog is en de aangiften door de Belastingdienst zonder correcties kunnen worden geaccepteerd en afgedaan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.