Convenant Belastingdienst - Bemiddeling in de thuiszorg bij AWBZ-erkende thuiszorginstellingen

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

De Belastingdienst, Branchebelang Thuiszorg Nederland, het ministerie van VWS en UWV hebben een convenant gesloten over bemiddeling in de thuiszorg bij AWBZ-erkende thuiszorginstellingen.

Vragen?
thuiszorg@belastingdienst.nl

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.